Współpraca starostwa z miastami i gminami

Nowy system wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach
dla powiatu, miast oraz gmin

Wspólna strategia rozwoju powiatu, miast i gmin

 

18 sierpnia starosta przasnyski Zenon Szczepankowski zorganizował dwa spotkania z burmistrzami i wójtami z terenu naszego powiatu dotyczące wspólnych inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa oraz wspólnej strategii rozwoju regionu. Na spotkaniach obecni byli: Grażyna Wróblewska – wójt gminy Przasnysz, Beata Szczepankowska – burmistrz miasta i gminy Chorzele, Jerzy Humięcki – wójt gminy Krzynowłoga Mała, Krzysztof Stancel – wójt gminy Jednorożec, Michał Szczepański – wójt gminy Krasne, Wojciech Brzeziński – wójt gminy Czernice Borowe oraz pracownicy merytoryczni tychże urzędów.

 

Nowy system wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach

Pierwsze spotkanie dotyczyło przygotowania wspólnego z miastami i gminami naszego powiatu projektu unijnego celem utworzenia powiatowego oraz miejskich i gminnych Systemów Wczesnego Ostrzegania – Systemu Wykrywania i Alarmowania o Zagrożeniach. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu oraz  pracownicy referatu Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Społecznych przasnyskiego starostwa.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zdecydowana poprawa bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu, jednoznacznie osiągnięte zostaną standardy wyznaczane przez Unię Europejską w kwestii bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które miały miejsce na terenie gmin powiatu przasnyskiego w lipcu, potencjalna możliwość wypadków w transporcie substancji niebezpiecznych, czy ewentualne zagrożenia militarne potwierdzają potrzebę dostosowania istniejących systemów ostrzegania i alarmowania do rzeczywistych zagrożeń i potrzeb mieszkańców.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej otwiera przez jednostkami samorządu terytorialnego możliwość rozbudowy i przebudowy istniejącego systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Realizacja inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na  klęski, katastrofy i rozwijanie systemów zarządzania klęskami i katastrofami będzie możliwa dzięki środkom unijnym. Projekt zakłada sfinansowanie 80 % kosztów przedsięwzięcia ze środków UE, natomiast wkład własny samorządów przewiduje się na poziomie 20% wartości inwestycji.

Przedstawiciele samorządów z terenu powiatu przasnyskiego, obecni na spotkaniu wyrazili zainteresowanie przedsięwzięciem i zadeklarowali zamiar przystąpienia do projektu. Aktualnie trwają konieczne analizy dotyczące potrzeb i możliwości dotyczących modernizacji istniejących systemów.

Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie. Wspólna strategia rozwoju powiatu, miast i gmin

Drugie spotkanie zorganizowano pod egidą Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie. Przedstawiciele obecnych samorządów naszego powiatu uzgodnili podjęcie prac nad przygotowaniem wspólnej,  skoordynowanej dla miast, gmin i powiatu strategii rozwoju naszego regionu z uwzględnieniem zapisów i planów inwestycyjnych i rozwojowych znajdujących się w dokumentach i programach poszczególnych samorządów.


Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Sprawdź również
Komentarze
Loading...