Władze powiatu nagrodziły medalami za kultywowanie ludowych obrzędów

WŁADZE POWIATU WYRÓŻNIŁY MEDALAMI POWIATU PRZASNYSKIEGO OSOBY I ORGANIZACJE, KTÓRE SWOIMI DZIAŁANIAMI PRZYCZYNIŁY SIĘ DO KULTYWOWANIA LUDOWYCH OBRZĘDÓW DZIĘKCZYNNYCH ZA UKOŃCZENIE ŻNIW I PRAC POLOWYCH NA TERENIE POWIATU

Zarząd oraz Rada Powiatu Przasnyskiego we współpracy z samorządami miast i gmin wyłoniły i uhonorowały podczas uroczystej sesji Medalami Powiatu Przasnyskiego osoby i organizacje, które swoimi działaniami przyczyniły się do kultywowania ludowych obrzędów dziękczynnych za ukończenie żniw i prac polowych na terenie powiatu przasnyskiego.

Starosta przasnyski Zenon Szczepankowski i przewodniczący Rady Powiatu Marek Walędziak wraz burmistrzami i wójtami wręczyli medale:

1. Wytypowanemu przez Miasto Przasnysz Panu płk dr Mariuszowi Gułajowi Dowódcy 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu za mecenat i opiekę nad Zespołami Tanecznymi działającymi przy 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu. Wyróżnienie w imieniu Pana płk dr Mariusza Gułaja odebrali ppłk Mirosław Orłowski i Pani Małgorzata Bandurska.
2. Wytypowanej przez Miasto i Gminę Chorzele Pani Jadwidze Kołaczkowskiej.
3. Wytypowanemu przez Gminę Jednorożec Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich z Jednorożca. Wyróżnienie w imieniu stowarzyszenia odebrała Pani Zofia Wróblewska – Prezes Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich z Jednorożca.
4. Wytypowanemu przez Gminę Krasne Panu Franciszkowi Czajce.
5. Wytypowanej przez Gminę Przasnysz Pani Urszuli Burskiej.
6. Wytypowanemu przez Gminę Czernice Borowe Kołu Emerytów i Rencistów z Czernic Borowych. Wyróżnienie w imieniu koła odebrała Pani Marianna Sobieraj – Prezes Koła Gospodyń Wiejskich z Czernic Borowych.
7. Wytypowanej przez Gminę Krzynowłoga Mała Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Krzynowłodze Małej. Wyróżnienie w imieniu orkiestry odebrał Pan Sylwester Stolarczyk Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Krzynowłodze Małej.

Wyróżnionym podziękowano za wieloletnie zaangażowanie oraz aktywny udział w organizacji dożynek powiatowo – gminnych oraz innych uroczystości o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Cieszymy się, że wśród nas są ludzie, którzy dzięki swojej pracowitości i talentowi z sukcesem prezentowali swoją działalność i osiągnięcia, wielokrotnie wzbudzając podziw i uznanie. Powiat Przasnyski co roku zachwyca swoich gości bogactwem dorobku ludowego, kulturalnego i artystycznego. Ta wyjątkowa promocja nie byłaby możliwa bez Państwa zaangażowania, pasji i pozytywnej energii. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Państwu za udział i profesjonalną współpracę. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy mieli wiele możliwości wspólnego tworzenia wizerunku Powiatu Przasnyskiego jako regionu nowoczesnego, ale czerpiącego z bogatych tradycji naszych miast i wsi – powiedział przewodniczący Marek Walędziak.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments