Wkrótce wszystkie szkoły podstawowe w gminie Chorzele będą miały swoje tablice interaktywne.

Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Chorzele wkrótce wszystkie szkoły podstawowe w gminie skorzystają z programu rządowego „Aktywna tablica” i będą wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

W poniedziałek, 17 czerwca, burmistrz Beata Szczepankowska wraz ze skarbnik Ewą Werder podpisały w Kuratorium Oświaty w Warszawie umowę na dofinansowanie kolejnych trzech tablic wraz z osprzętem. Tym samym wszystkie szkoły w gminie Chorzele będą wyposażone w ten sprzęt.

Na mocy umowy, gmina Chorzele w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” otrzymała dofinansowanie w wysokości 42 000 zł przy zabezpieczonym wkładzie własnym gminy w wysokości 10 500 zł.

W ramach w/w programu zostanie zakupiony sprzęt zgodnie z wnioskami dyrektorów następujących szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie.

Przypomnijmy, że w roku 2017 gmina uzyskała dofinansowanie na doposażenie w tablice interaktywne wraz z niezbędnym sprzętem dla dwóch szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzelach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej. Dla Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi została zakupiona tablica w ramach zabezpieczonego wkładu własnego.

Natomiast w 2018 roku, gmina uzyskała dofinansowanie na doposażenie w tablicę interaktywną Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chorzelach.


Źródło UM Chorzele
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments