WIZYTACJA AMERYKAŃSKIEJ FIRMY W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ W SIERAKOWIE

Jak już informowaliśmy wcześniej, dwie firmy amerykańskie wyraziły wstępne zainteresowanie inwestowaniem w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza. W ubiegłym tygodniu przedstawiciel zarządu jednej z amerykańskich firm oraz główny dyrektor na Europę wraz z prezesem polskiego przedstawicielstwa firmy w Warszawie ponownie wizytowali tereny Strefy, a następnie rozmawiali w starostwie powiatowym z przedstawicielami zarządu powiatu – starostą  przasnyskim Zenonem Szczepankowskim oraz wicestarostą Jarosławem Tybuchowskim.

 

Strona powiatowa czyni aktualnie intensywne prace i starania, aby sprostać wymogom inwestorów. Praktycznie wszyscy więksi inwestorzy, którzy zamierzają zlokalizować swoje fabryki w Przasnyszu i w Chorzelach potrzebują dostępu do kolei, gazu i prądu. Kwestia gazyfikacji i elektryfikacji jest już w zaawansowanym stadium i nie powinna stanowić bariery, a atut naszej oferty inwestycyjnej. Natomiast ostatnie prace powiatu w zakresie modernizacji i budowy linii kolejowych potwierdzone zaakceptowanym przez Komisję Europejską Kontraktem Terytorialnym dla Mazowsza, w którym znalazło się zadanie pn.: „Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów – Przasnysz – Chorzele – uprawdopodabniają realizację podłączenia stref do sieci kolejowej. Kontrakt Terytorialny zmniejsza obawy inwestorów co do możliwości korzystania z kolei, choć ich całkowicie nie eliminuje. Starostwo zapewniło potencjalnego inwestora również o wszelkiej dostępnej pomocy, w tym także o wsparciu w kontekście uzyskania pomocy rządowej.

Zarząd firmy amerykańskiej przed podjęciem strategicznych planów rozwojowych
i inwestycyjnych gromadzi i analizuje  szczegółowe informacje nt. dostępności terenów inwestycyjnych, zasobów siły roboczej, kadry technicznej, ulg podatkowych dla przedsięwzięć realizowanych w przasnyskiej strefie ekonomicznej, poziomu płac na naszym terenie, cen gruntów, jakości infrastruktury i możliwości rządowej pomocy publicznej dla tego rodzaju inwestycji, jak również wielu innych, cennych dla potencjalnego inwestora informacji.

Firma w swojej głównej lokalizacji w USA posiada fabrykę na powierzchni 1000 ha
i zatrudnia w sumie 14,5 tys. pracowników. Rozważania w stosunku do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej dotyczą  lokalizacji w Sierakowie modułu fabrycznego.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments