Wielkanoc w tym roku będzie inna od wszystkich. Nie będzie święcenia pokarmów.

Te święta wielkanocne będą inne, od tych, które pamiętamy. Biskup płocki wydał zarządzenie, dotyczące liturgii Wielkiego Tygodnia. Wynika z niego, że kapłani powinni prowadzić obrzędy bez udziału wiernych, unikając koncelebry. W Wielką Sobotę nie poświęcimy pokarmów, zaś w kościołach nie staną okazałe Groby Pańskie. Nie będzie procesji rezurekcyjnej. Nieobecność wiernych na liturgiach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej nie będzie jednak grzechem. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej, została przedłużona do 12 kwietnia 2020 roku, czyli Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego włącznie.

 

Według wczorajszego zarządzenia biskupa płockiego Piotra Libery, biskupi i kapłani powinni obchodzić obrzędy Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych, unikając koncelebry i pomijając przekazanie sobie znaku pokoju. Oprócz kapłana lub kapłanów, dla godnego celebrowania obrzędów Wielkiego Tygodnia, sugeruje się obecność maksymalnie trzech pełnoletnich usługujących i organisty. Biskup zaleca, by księża proboszczowie tak zaprogramowali celebracje Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, aby wierni mogli w nich uczestniczyć za  pośrednictwem mediów.

Publikujemy najnowsze wytyczne, które będą obowiązywać we wszystkich parafiach dekanatu przasnyskiego, w którego skład wchodzą kościoły w: Czernicach Borowych, Przasnyszu, Węgrze, Rostkowie, Skierkowiźnie, Świętym Miejscu i Zielonej.

Niedziela Palmowa

W kościołach parafialnych należy natomiast zastosować zwykłe wejście („Mszał Rzymski”, s. 111).

Wielki Tydzień

Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona w Bazylice Katedralnej w Płocku w gronie wyznaczonych imiennie osób.
Po zakończeniu pandemii zostanie zorganizowana specjalna Msza Święta dziękczynna z udziałem kapłanów, z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich. Oleje święte będzie można odebrać w Kurii Diecezjalnej po zakończeniu pandemii. Do tego czasu należy używać starych olejów.

Święte Triduum Paschalne:

Każdy kapłan może w Wielki Czwartek odprawić Mszę Świętą bez udziału ludu. W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej nie należy organizować obrzędu Mandatum, czyli obmycia nóg. W miarę możliwości można zadbać o transmitowanie Mszy Wieczerzy Pańskiej za pomocą mediów społecznościowych. Nie należy przygotowywać Ołtarza Wystawienia. Na końcu liturgii Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum, a ostatnim obrzędem jest odmówienie Modlitwy po Komunii. Zgodnie z rubrykami „Mszału Rzymskiego”, po zakończeniu celebracji, ołtarz należy obnażyć. Adoracja indywidualna może odbywać się do godz. 20.00, po czym trzeba zamknąć kościół. Pamiętajmy, że w kościele w czasie adoracji może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. Należy zadbać o odpowiednią liczbę konsekrowanych komunikantów z myślą o chorych.

W Wielki Piątek Męki Pańskiej liturgię rozpoczyna się jak zwykle od przejścia z zakrystii do prezbiterium. W czasie adoracji krzyża oddanie mu czci odbywa się przez przyklęknięcie lub skłon. Krzyż całuje jedynie celebrans. Na zakończenie liturgii przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Adoracja indywidualna wiernych może trwać do godz. 21.00. W czasie adoracji w kościele może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. W wyznaczonym miejscu w kościele można wystawić skarbonę, do której wierni mogliby składać ofiary na rzecz Ziemi Świętej.

Należy zrezygnować z budowy okazałego Grobu Pańskiego. Na bocznym ołtarzu lub w pobliżu prezbiterium można urządzić skromne miejsce do wystawienia Najświętszego Sakramentu.

W Wielką Sobotę nie wolno organizować tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Stwarzałoby to duże niebezpieczeństwo zarażenia, zarówno wiernych, jak i kapłanów. Należy żywić nadzieję, że taka jednorazowa sytuacja wzbudzi w wiernych refleksję na temat wartości modlitwy wspólnotowej i większego szacunku do kultywowanych tradycji. Proszę, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone „Błogosławieństwo stołu”, według księgi „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr 1347-1350. Tekst tej modlitwy jest dostępny w mediach społecznościowych i na stronie internetowej diecezji płockiej. Proszę ją wydrukować i rozłożyć w kościołach lub innych miejscach, by wierni mogli zabrać ją do domów. Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim może trwać od rana do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Pamiętajmy, że w kościele podczas adoracji może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.

Wigilię Paschalną można rozpocząć najwcześniej o godz. 20.00 zwykłym wyjściem z zakrystii do prezbiterium. Zgodnie z „Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów” z dnia 19 marca 2020 roku na początku pomijamy rozpalenie ogniska. Liturgię rozpoczynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie należy zapalić paschał (np. od świecy lub znicza), jeden raz zaśpiewać słowa: „Światło Chrystusa” i „Orędzie Paschalne”. W czasie Liturgii Słowa można odczytać wszystkie przewidziane czytania. W czasie Liturgii chrzcielnej pomijamy poświęcenie wody i pokropienie wiernych, a przeprowadzamy jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Liturgia Eucharystyczna sprawowana jest zwyczajnie.

Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie procesji rezurekcyjnej.

 

M. Jabłońska


 

guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jas
Jas
9 miesięcy temu

Moze jakies swieconko pokarmów z samolotu ?