Wiceminister finansów Paweł Cybulski pomoże odblokować strefę w Sierakowie.

Starosta Zenon Szczepankowski walczy, gdzie tylko może, o odblokowanie strefy w Sierakowie k. Przasnysza.  Konferencja „Prawo do przedsiębiorczości”, która odbyła się na Strefie Gospodarczej w Sierakowie w dn. 6.09.2018 r. była kolejną okazją do podjęcia tego, jakże ważnego dla przedsiębiorców i mieszkańców powiatu przasnyskiego, tematu.

Starosta przygotował stanowisko Konferencji w sprawie odblokowania strefy. Stanowisko nie było głosowane, gdyż obecny na konferencji wiceminister finansów Paweł Cybulski obiecał, że zajmie się tą sprawą. Wiceministra wesprą w tej sprawie przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu.

Wszystkie Ministerstwa od dawna znają sprawę, gdyż tam kierował swoje wielokrotne prośby starosta Zenon Szczepankowski.

Do premiera Mateusza Morawieckiego zwracał się też z prośbą o odblokowanie sprzedaży własności gruntów w strefie jeden z kandydatów na burmistrza Przasnysza Robert Gwardys.

W bezpośrednich rozmowach strona rządowa bardzo pozytywnie podchodzi do kwestii odblokowania strefy w Sierakowie. Wydaje się, że na przeszkodzie stoją jedynie struktury lokalne, które wciąż nie są przekonane, że rozwój strefy w Przasnyszu jest dla nas wszystkich dobry.

Oto treść przygotowanego stanowiska:

STANOWISKO

KONFERENCJI „PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Sierakowo, 2018-09-06.

w sprawie odblokowania sprzedaży własności gruntów dla przedsiębiorców w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza.

Uczestnicy Konferencji „Prawo do Przedsiębiorczości” zgłaszają do Wojewody Mazowieckiego pilny postulat odblokowania sprzedaży własności gruntów w Strefie Gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza.

Strefa gospodarcza o powierzchni 306 ha została utworzona i kompletnie uzbrojona w infrastrukturę techniczną, dla potrzeb przedsiębiorców, przez samorząd powiatu przasnyskiego.

Koszt budowy infrastruktury wewnętrznej strefy oraz dróg dojazdowych wyniósł ponad 100 mln zł z funduszy Unii Europejskiej, Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

Niestety, od 3 lat Wojewoda Mazowiecki odmawia, bez podania podstawy prawnej, zgody na sprzedaż przez starostę przasnyskiego, własności działek budowlanych w tej strefie, zainteresowanym przedsiębiorcom. Podobna sytuacja miała miejsce za poprzedniego wojewody, jednak wtedy po trzech latach blokowania, sprzedaż działek ruszyła i trwała do czasu zmiany rządu.

Obecnie przedsiębiorcy, w prawdzie mogą budować na strefie swoje przedsiębiorstwa, ale na bazie użytkowania wieczystego, gwarantowanego ustawą, a nie konstytucją. Budzi to obawy o niestabilność takiej formy prawnej.

Kilkunastu przedsiębiorców, którzy nie mogą przekształcić prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, powstrzymuje się z rozpoczęciem inwestycji. Wielu przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją fabryk w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej, zmieniło swoje plany i odeszło w inne miejsca, a nawet do innych krajów.

Powiat Przasnyski jest jednym z powiatów najbardziej narażonych na wyludnienie. Strefy gospodarcze, utworzone przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na terenie Gminy Przasnysz (306 ha) i na terenie Gminy Chorzele („Grunt na Medal” 140 ha), są jedyną przewagą tych peryferyjnych terenów na utrzymanie populacji ludności i przyszłego rozwoju. Bezpodstawne blokowanie rozwoju strefy w Sierakowie jest dla przedsiębiorców Mazowsza i mieszkańców powiatu przasnyskiego niezrozumiałe i rodzące podejrzenia o motywacje pseudo-polityczne.

Szkody spowodowane tą blokadą dla przedsiębiorców i dla jakości miejsc pracy w naszym regionie są tym większe, że obecnie firmy mogą szeroko korzystać z dużego strumienia pieniędzy unijnych w ramach trzeciej perspektywy finansowej UE. Blokada sprzedaży własności gruntów powoduje zaprzepaszczenie tych ogromnych szans.

Projekt stanowiska sporządził Zenon Szczepankowski, starosta przasnyski.

Adresaci:

1) Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów RP

2) Pan Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki

3) Pan Adam Struzik –  Marszałek Województwa Mazowieckiego

Sławomir Czaplicki

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments