Weronika Grabowska i Łukasz Grabowski ze stypendium Starosty Powiatu Przasnyskiego.

Stypendia wręczono 22 grudnia w czasie sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. Otrzymali je: Weronika Grabowska, studentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Łukasz Grabowski, doktorant studiów doktoranckich Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Stypendia przyznawane są za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie zaangażowanych studentów zamieszkałych na terenie powiatu. Wysokość stypendium to 6 tys. zł.

 

Poniżej prezentujemy sylwetki stypendystów.

Weronika Grabowska jest studentką 6 roku stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku lekarskim. Przyznane stypendium przeznaczy na rozwój umiejętności z zakresu medycyny.

Realizacja zamierzeń studentki odbywałaby się poprzez zakup materiałów dydaktycznych oraz przyrządów, które umożliwiłyby doskonalenie jej umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy lekarza. Ponadto uczestniczyć będzie w kursach oraz konferencjach, które poszerzą wiedzę medyczną oraz umożliwią zdobycie najnowszych informacji i zasad leczenia.

Najważniejsze osiągnięcia to:

 1. Udział w 14 Międzynarodowym Kongresie dla Młodych Naukowców (14th Białystok International Medical Congress for Young Scientists) jako autorka wystąpienia „The two aspects of neurodegeneration – Multiple Sclerosis and Parkinson’s Disease”;
 2. Współorganizacja konferencji pediatrycznej „Pediatria po studencku”;
 3. Publikacja artykułu “Przypadek współwystępowania choroby Parkinsona oraz pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego” w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym “Polski Przegląd Neurologiczny”;
 4. Odbycie stażu w ramach programu ErasmusPlus na University of Rijeka w Chorwacji;
 5. Działalność w Studenckich Kołach Naukowych:
 6. a) przy Klinice Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,
 7. b) przy Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Łukasz Grabowski jest doktorantem II roku stacjonarnych studiów doktoranckich Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Przyznane stypendium przeznaczy na poznanie technik molekularnych i hodowli komórkowych, które niezbędne są do sprawdzenia bezpieczeństwa terapii fagowej oraz antybiotykoterapii w zwalczaniu najczęściej spotykanych zakażeń bakteryjnych u zwierząt; udział w międzynarodowych konferencjach o tematyce hodowli kultur eukariotycznych, terapii fagowej oraz biologii molekularnej. Nabycie nowych umiejętności pozwoli na wykonanie eksperymentów, których wyniki będą częścią publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Planowana data wydania publikacji – lipiec 2021 r. Ponadto realizacja przedsięwzięcia pozwoli przygotować kolejne zgłoszenia patentowe na wykorzystaniu fagów i technik związanych z hodowlą bakteriofagów i komórek eukariotycznych w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych.

Najważniejsze osiągnięcia to:

 1. Współautor publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach specjalistycznych:
 2. a) „Characteristics of a Series of Three Bacteriophages Infecting Salmonella enterica Strains” International Journal of Molecular Sciences,
 3. b) “Characterization of a bacteriophage, vB_Eco4M-7, that effectively infects many Escherichia coli O157 strains” Scientific Reports10;
 4. Współautor wystąpień na międzynarodowych konferencjach:
 5. a) „The effects of different growth conditions of the host on phage efficacy against Salmonella enterica contamination of poultry and poultry- derived products” Youth and Progress of Biology, 9-11 kwietnia 2019, Lwów, Ukraina,
 1. b) “The differences in phage life cycle depending on growth conditions of the host and host serotype and their adaptation” Phages 2019, 11-12 września 2019, Oxford, Wielka Brytania,
 2. c) “Antibiotic or a phage? – evaluation of eradication methods of Salmonella – derived biofilms under different growth conditions in laboratory environment and potential applications” Virology 2019, 25-26 lipca 2019, Rzym, Włochy.
 3. Autor wystąpienia” Phage cocktails – new hope in fight against various Salmonella enterica serovars: the study under laboratory conditions” na międzynarodowej konferencji „Oxford Bacteriophages Conference-Phages 2019” na Uniwersytecie Oxfordzkim;
 4. Współtwórca pięciu zgłoszeń patentowych;
 5. Wykonawca w projektach:
 6. a) grant Narodowego Centrum Nauki „Biologiczne badania efektywności i bezpieczeństwa terapii fagowej na modelu zakażeń kurcząt wywołanych szczepami Salmonella” w programie Opus 14,
 7. b) grant Narodowego Centrum Nauki „Funkcjonalna bioróżnorodność bakteriofagów – badania na poziomie molekularnym i potencjalne znaczenie biotechnologiczne” w programie Opus 9,
 8. c) Inkubator Innowacyjności 2.0 „Innowacyjna terapia fagowa zastępująca antybiotykoterapię w hodowli zwierząt” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 9. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2017/2018.

Serdecznie gratulujemy!

ren


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments