Wdrożenia i innowacje w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej

 Od rana do późnych godzin wieczornych w dn. 19 listopada trwały rozmowy starosty przasnyskiego Zenon Szczepankowskiego, który wraz z grupą przedsiębiorców z Przasnysza przebywał w siedzibie Politechniki Warszawskiej. 

 

Pierwszą część rozmów prowadził Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak. Rozmowy w tym punkcie koncentrowały się na wspólnym projekcie rozwojowym Politechniki i Starostwa z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Drugiej turze rozmów przewodniczył Dziekan Wydziału Fizyki PW prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz wspólnie z prof. dr hab. Bronisławem Purą. Rozmowy dotyczyły rozwiązań teoretycznych w zakresie magazynowania energii oraz możliwości ich zastosowania w instalacji komplementarnej do planowanych przez Powiat elektrowni z OZE.

Trzecia tura rozmów miała na celu przedstawienie przasnyskim przedsiębiorcom, którzy zadeklarowali w Starostwie chęć podjęcia współpracy z Politechniką, kilkunastu szczegółowych urządzeń technicznych będących w fazie końcowej badań i prób, nadających się do wdrożenia przemysłowego i rokujących duże zyski. Politechnika chciałaby poprowadzić ich wdrożenie na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej we współpracy z naszymi przedsiębiorcami i z udziałem środków unijnych. Możliwości Politechniki dają szansę na współpracę z wieloma przedsiębiorcami, dlatego Starostwo oczekuje na dalsze deklaracje przedsiębiorców.

Czwarta tura rozmów dotyczyła treści trójstronnego listu intencyjnego w sprawie nawiązania współpracy Politechniki Warszawskiej, Powiatu Przasnyskiego oraz jednej z globalnych firm technologicznych, która wyraziła chęć skorzystania z dorobku Politechniki. Ta współpraca rokuje napływ do Przasnysza technologii dotychczas w Polsce nie stosowanych. Przybliżenie kierunku tej współpracy nastąpi po konsultacjach starosty z Radą Powiatu Przasnyskiego.

Piąta tura rozmów dotyczyła umowy patronackiej dla trzech szkół z powiatu przasnyskiego, tj. ZSP im H. Sucharskiego w Przasnyszu, ZSP im S.W. Reymonta w Chorzelach i Gimnazjum Publicznego im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach. Omówiono też możliwości współpracy PW i WSJO w Przasnyszu. Ta ostatnia umowa budzi najwięcej trudności i wymaga jeszcze konsultacji prawnych i merytorycznych z udziałem władz obu uczelni.


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments