Ważna informacja dla właścicieli domów. Można dostać nawet 53 tys. zł. dofinansowania!

Ważna informacja dla właścicieli domów. Można otrzymać wsparcie na ocieplenie budynku, wymianę okien lub pieca grzewczego. Do rozdysponowania ponad 100 mld zł. Spotkania informacyjne mają odbyć się w każdej gminie powiatu przasnyskiego.

Wczoraj ruszył nabór wniosków do rządowego programu dopłat „Czyste powietrze”. W ramach dofinansowania można dostać nawet 53 tys. zł. Program dotyczy wymiany pieców i termomodernizacji budynków.

W ten sposób resort środowiska zachęca mieszkańców do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. Program koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i zapewni rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Wysokość i charakter wsparcia  – dotacja czy niskooprocentowana pożyczka – będzie zależeć od dochodów wnioskodawcy. Im będą one wyższe, tym mniejszy udział dotacji w udzielonym wsparciu, a wyższy – pożyczki. Największa dotacja – nawet do 90 proc. przedsięwzięcia – przewidziana będzie przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie.

 Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne – właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Budżet programu wynosi 103 mld zł. Ministerstwo szacuje, że o dofinansowanie może wystąpić od 3 do 4 mln właścicieli domów jednorodzinnych.

Już w tej chwili resort środowiska prowadzi kampanię informacyjno – edukacyjną. Spotkania informacyjne, organizowane we wszystkich 2453 gminach w Polsce, będą trwały do 15 października br.

W trakcie spotkań prezentowane są założenia Programu, omawiane są rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiany jest  sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkania prowadzone będą przez przedstawicieli wojewódzkich funduszu ochrony środowiska a także przez ekspertów MŚ, NFOŚiGW. oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Będą one okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków.  Prowadzący spotkania eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym  skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

Małgorzata Jabłońska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments