Wandalizm na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 w Przasnyszu.

Dyrekcja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Przasnyszu wystosowała oficjalny komunikat dotyczący niszczenia oraz zaśmiecania terenu placówki. Pełna treść komunikatu poniżej.

„W związku z nielegalnym przebywaniem dzieci i młodzieży na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ulicy Lipowej 8 w Przasnyszu, zaśmiecaniem terenu, niszczeniem obiektu i urządzeń przedszkola, dyrektor powiadomiła o w/w zdarzeniach Organ prowadzący. Fakt ten został również zgłoszony na policję wraz z udostępnieniem nagrania z monitoringu.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu przypomina:

– teren przedszkola przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do placówki,

– po zamknięciu przedszkola nie mogą na jego terenie przebywać żadne osoby.

Przedszkole jest obiektem monitorowanym i wszystkie zdarzenia niepożądane będą zgłaszane do Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.”


Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments