W senacie RP: Powiat Przasnyski najlepiej zarządzanym powiatem w Polsce !

W Izbie Wyższej Parlamentu RP w dniu 4 grudnia 2012 roku zostały wręczone dyplomy najlepiej zarządzanym samorządom szczebla lokalnego. Wśród samorządów szczebla powiatowego I miejsce w Polsce przyznano Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu.

Na tę najwyższą ocenę najbardziej wpłynął udany projekt Przasnyskiej Strefy Gospodarczej  w Sierakowie, który Starostwo zrealizowało jako pierwszy powiat w Polsce. W najbliższych latach śladami przasnyskiego starostwa zapewne pójdzie wiele innych powiatów – stwierdzili eksperci oceniający efektywność zarządzania w samorządach z Senatu, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i  Związku Gmin Polskich.

Dyplom za I miejsce w Polsce wręczył obecnym w Senacie przedstawicielom powiatu przasnyskiego Zenonowi Szczepankowskiemu, Jarosławowi Tybuchowskiemu i Michałowi Smolińskiemu  – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  w Senacie RP – senator Janusz Sepioł.


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...