W Przasnyszu powstała Rada Dziedzictwa Regionalnego.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Przasnysz odbyło się pierwsze spotkanie Rady Dziedzictwa Regionalnego. Głównym założeniem przy jej powołaniu było zebranie osób, które zajmowałyby się pamięcią historyczną na terenie naszego powiatu.

W skład rady weszli: Wojciech Brzeziński, Jan Chmielewski, Hubert Dęby, Anna Gajdzińska, Piotr Kaszubowski, Maria Weronika Kmoch, Waldemar Krzyżewski, Zbigniew Lorenc, Ewa Łukasiak, Wojciech Łukaszewski, Mariusz Maciaszczyk, Bożena Parzuchowska, Przemysław Prekiel, Radosław Waleszczak, Michał Wiśnicki.

Na przewodniczącego został wybrany Waldemar Krzyżewski, a wiceprzewodniczącą – Maria Weronika Kmoch.
Rada Dziedzictwa Regionalnego ma na celu konsultację, inicjowanie oraz koordynację działań związanych z historią i dziedzictwem kulturowym pow. przasnyskiego.

Rada będzie się zajmować m.in.:
1. nazewnictwem nowo powstających ulic w Przasnyszu – proponowanie patronów, opiniowanie projektów,
2. sporządzaniem opisów historycznych istniejących już ulic (życiorysy patronów miejsc w przestrzeni publicznej, popularyzacja informacji na temat historycznego rozwoju przestrzennego miasta Przasnysz itp.),
3. pielęgnowaniem pamięci o miejscach ważnych dla historii pow. przasnyskiego, tzw. miejscach pamięci,
4. inicjowaniem i koordynacją obchodów rocznic związanych z ważnymi dla regionu wydarzeniami i osobami, jak również rocznic wydarzeń ważnych w skali ogólnokrajowej,
5. opieką nad miejscami pamięci oraz odkrywaniem nowych,
6. oznaczeniem miejsc ważnych ze względów historycznych dla Przasnysza i jego mieszkańców, informowaniem o nieistniejących obiektach czy miejscu zamieszkania ważnej dla pamięci historycznej regionu osoby,
7. przybliżaniem społeczności powiatu osób zasłużonych dla regionu,
8. przygotowaniem i koordynacją rekonstrukcji i inscenizacji wydarzeń historycznych,
9. promocją medialną,
10. stworzeniem kalendarza istotnych dla pamięci historycznej powiatu wydarzeń i rocznic związanych z zasłużonymi osobami.


Rada Dziedzictwa Regionalnego zostanie ukonstytuowana na posiedzeniu Rady Miejskiej w Przasnyszu w lutym br. Będzie ściśle współpracować z Wydziałem Rozwoju i Promocji Miasta Przasnysz.

 

Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments