W Przasnyszu odmulą i zagospodarują prawie 3,5 km rowów.

Burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Iwony Domańskiej podpisał z przedstawicielami Spółki Wodnej Gmina Miasto Przasnysz Dariuszem Majewskim – Przewodniczącym Zarządu Spółki Wodnej i Lechem Szafrańskim – Członkiem Zarządu Spółki Wodnej umowę o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Przasnysz na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.


Dotacja, w wysokości 15 tys. zł przeznaczona będzie na realizację zadania polegającego na odmuleniu 3448 mb rowu, wykoszeniu 748 mb oraz wycince krzewów i rozplantowaniu urobku.


 

Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments