W Przasnyszu dostali niemal 130 tys. zł na szkolną wyprawkę dla dzieci. Wnioski wciąż napływają.

Do MOPS w Przasnyszu wpłynęło już ponad 1200 wniosków o świadczenie „Dobry Start”. Pierwsze przelewy są już na kontach rodziców.

Pierwsze środki z programu 300-złotowych szkolnych wyprawek trafiły już na konta wnioskodawców – informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Do 20.08.2018 r. drogą internetową wpłynęło tu 625 wniosków. Jak się okazuje, wypełnianie formularzy online nie sprawiło przasnyskim rodzicom problemów, a błędy były nieliczne. –  Błędnie skierowanych drogą elektroniczną wniosków było jedynie 9. Najczęstszą pomyłką była niewłaściwa nazwa organu, do którego kierowano dokumenty. Najczęściej błędnie adresowane wnioski były do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. W takich przypadkach Ośrodek przekazał je do właściwego organu. Trzeba jednak pamiętać, że każdy błąd może być przyczyną opóźnienia wypłat – mówi Karolina Tomaszewska kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS w Przasnyszu.

Od 1 sierpnia wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” można składać w również formie papierowej. Forma elektroniczna została zachowana. Do przasnyskiego Ośrodka do 20 sierpnia wpłynęło 586 papierowych wniosków. Początkowo zainteresowanie było bardzo duże. Od początku sierpnia w placówce pomocowej tworzyły się spore kolejki. – Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” składane są w punkcie przyjmowania wniosków, mieszczącym się przy ul. Św. Stanisława Kostki 5 w Przasnyszu. Zazwyczaj dokumenty przyjmuje jedna osoba. Z uwagi na duże zainteresowanie klientów, w okresie od 1 sierpnia do 10 sierpnia 2018 r., wnioski przyjmowane były przez dwóch pracowników. Obsadę stanowiska zwiększyliśmy, aby uniknąć kolejek – informuje Karolina Tomaszewska. Dziś jest już znacznie luźniej, a dokumenty można złożyć od ręki.

Mimo natłoku obowiązków, obsługa szkolnych wyprawek, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przebiega sprawnie. Pierwsze pieniądze są już na kontach rodziców. Do 20 sierpnia 2018 r. w ramach Programu 300+ w Przasnyszu wypłacono 431 świadczeń na łączną kwotę 129 300 zł.

Pracy jest jeszcze sporo, ponieważ MOPS zamierza przyznać środki na wyprawkę szkolną łącznie dla 2,5 tys. przasnyskich dzieci. Oznacza to, że ponad 2 tys. wypłat zostanie jeszcze zrealizowanych. Jeśli rodzic pośpieszył się i złożył wniosek w lipcu lub w sierpniu, otrzyma świadczenie do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia dokumentów. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”w wersji papierowej będą przyjmowane do 30 listopada.

„Dobry start”, czyli 300 zł wyprawki, przysługuje na wniosek raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Program obejmie dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Małgorzata Jabłońska

Infoprzasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments