W drodze wiodącej do przasnyskiego targowiska zieje przekop.

Otrzymujemy sygnały od naszych Czytelników, że roboty w ciągu ul. Polnej, stanowiącej dojazd do przasnyskiego targowiska od strony drogi wojewódzkiej sprawiły, że w poprzek ulicy pojawił się pozbawiony asfaltu wykop. Dziura została wprawdzie zasypana kruszywem, ale na skutek ruchu pojazdów, tłuczeń osiadł i powoduje, że przejeżdżające tamtędy samochody lądują w głębokiej koleinie.

Jak udało nam się dowiedzieć, to efekt prac prowadzonych przez firmę budowlaną z Wołomina, która kładła w Przasnyszu nitkę gazociągu. Spółka posiada decyzję administracyjną zezwalającą na zajęcie pasa drogowego. W związku z sygnałami od kierowców zwróciliśmy się do urzędu miasta w Przasnyszu o informacje w tej sprawie.

– W decyzjach administracyjnych na wykonywanie robót w pasach drogowych określane są warunki zajęcia pasa drogowego i warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego. Wykonawcy robót każdorazowo zostają zobowiązani do usunięcia wszystkich usterek powstałych w miejscu prowadzenia robót w okresie 24 miesięcy od ich zakończenia – poinformował nas przasnyski magistrat.

Czyżbyśmy musieli czekać na naprawę ulicy aż dwa lata?

– Wykonawca robót w ulicy Polnej jest zobowiązany do uzupełnienia nawierzchni asfaltowej w tym miejscu przy warunkach pogodowych umożliwiających wykonanie tych prac. Zgodnie z częściowym odbiorem pasa drogowego Wykonawca jest zobowiązany w terminie do końca kwietnia wykonać uzupełnienie masą bitumiczną, a do tego czasu ubytek jest systematycznie uzupełniany kruszywem – odpowiedział urząd miasta.

Być może ubytek i jest uzupełniany, ale z całą pewnością nie na tyle systematycznie, aby uniknąć przykrych konsekwencji dla kierowców i ich pojazdów. Są jednak widoki na poprawę.

Skontaktowaliśmy się z wołomińską spółką odpowiedzialną za przekop. Przedstawiciel firmy obiecał zająć się problemem w trybie pilnym.

M. Jabłońska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments