W Chorzelach popłynął gaz!

Sezon grzewczy 2018/2019 jest pierwszym sezonem, w którym mieszkańcy powiatu przasnyskiego będą korzystać z gazu ziemnego. Gazyfikacja powiatu przasnyskiego stała się faktem.

Plany przasnyskiego starostwa i przygotowywana od dłuższego czasu oraz wynegocjowana i zapoczątkowana przez starostę przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego strategiczna dla powiatu i wszystkich jego miast i gmin inwestycja gazyfikacji dotarła już do mieszkańców. W miastach i gminach za gazyfikację odpowiadają burmistrzowie i wójtowie. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z Chorzel, których władze jako pierwsze opracowały wraz z Polska Spółką Gazowniczą  projekt rozprowadzenia gazociągów na swoim terenie, będą mogli korzystać z gazu już w tym sezonie. W Przasnyszu sieć gazownicza, zaprojektowana przez Spółkę w uzgodnieniu z władzami miasta jest obecnie rozprowadzana, a przyłączenie będzie możliwe w przyszłym roku.  W następnych latach gazociągi mogą pójść do pozostałych gmin, jeśli wójtowie zaangażują się w proces szczegółowego planowania.

Strategiczna inwestycja

Gazyfikacja to jedna z najważniejszych strategicznie dla naszego powiatu inwestycji. Możliwa była dzięki utworzeniu stref gospodarczych w Sierakowie i Chorzelach, które również są już spięte nitką gazociągu posadowioną w drodze powiatowej Przasnysz – Brzeski Kołaki – Chorzele, czyli wzdłuż Traktu Królewieckiego. Powstały na nich również stacje redukcyjne. Ich zadaniem będzie zmniejszenie ciśnienia gazu, który będzie wprowadzony do miast Przasnysz i Chorzele. Następnie zostanie wykonany gazociąg Przasnysz – Lekowo, gdzie sieć zostanie wpięta.

Gaz potrzebny jak prąd, czy woda

Przedsiębiorczość, na dłuższą metę nie będzie mogła rozwijać się bez gazu, ze względu na wzrastające drastycznie środowiskowe jak i na wiele procesów technologicznych, dla których gaz ziemny jest niezbędny. Gaz jest naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom potrzebny, podobnie jak prąd, czy woda. Mieszkańcy Przasnysza, Chorzel, a następnie wszystkich gmin powiatu bardzo skorzystają na tej inwestycji. W końcu nasi mieszkańcy również będą mogli korzystać z gazu ziemnego (mogli nie znaczy, musieli – będą mieli wybór między alternatywnymi źródłami energii).

Gaz to rozwój

Gaz jest jednym z najważniejszych mediów warunkujących rozwój gospodarczy, o które pytają i których wymagają  obok dróg,  niezbędnych mocy energii, czy dostępu do linii kolejowej potencjalni inwestorzy w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Decydujące znaczenie miała tu konsekwencja starosty przasnyskiego Zenon Szczepankowskiego w realizacji wizji rozwoju gospodarczego powiatu i poprawy jakości życia mieszkańców.

Jaki będzie to koszt dla powiatu, poszczególnych gmin i poszczególnego mieszkańca co będzie składało się na te koszty?

Miasta i gminy nie poniosą żadnych kosztów wykonania gazyfikacji. Całkowity koszt gazyfikacji poniesie Polska Spółka Gazownictwa. Co więcej i co jest bardzo ważne na przyszłość dla miast i gmin – mogą one mieć jedynie stałe zyski budżetowe z gazyfikacji, tj. 2% podatku od wartości inwestycji oraz opłaty za wejście w pas dróg gminnych. Poza tym, wszystkie drogi i miejsca przejścia gazociągu zostaną przywrócone przez Polską Spółkę Gazowniczą do stanu z przed inwestycji. Mieszkańcy, jeżeli wyrażą wolę korzystania z gazu w swoich gospodarstwach domowych, a będą to indywidualne decyzje zainteresowanych – poniosą jedynie koszt związany wyłącznie z wymianą pieca i rozprowadzeniem instalacji na własnej nieruchomości. Szacowany średni koszt przyłączenia gospodarstwa domowego (domu) wyniesie według Polskiej Spółki Gazownictwa ok 2,3 tys. zł .

   

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments