VI PRZASNYSKA GALA WOLONTARIATU

10 grudnia 2013 roku w auli widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu odbyła się VI Przasnyska Gala Wolontariatu. Licznie przybyli wolontariusze z rodzinami, znajomymi, kolegami i koleżankami oraz zaproszeni goście, a wśród nich:

  • Burmistrz Przasnysza Pan Waldemar Trochimiuk,
  • Zastępca Burmistrza Przasnysza Pani Wiesława Helwak,
  • Przewodniczący Rady Miasta Pan Piotr Jeronim,
  • Starosta Przasnyski, Pan Zenon Szczepankowski,
  • Sekretarz Miasta Przasnysza, Pan Jarosław Szmulski,
  • Proboszcz Parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, Ksiądz Romuald Ciesielski,
  • Siostra Teresa Marzec, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Przasnyszu,

dyrektorzy szkół, przedszkoli i instytucji współpracujących z MOPS w zakresie wolontariatu, koordynatorzy szkolni i instytucjonalni oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Niewiele imprez i uroczystości w Przasnyszu może poszczycić się tak licznym gronem znamienitych gości. Za przyjęcie naszych zaproszeń dziękujemy w imieniu swoim i naszych wolontariuszy. To w hołdzie dla ich bezpłatnej i dobrowolnej pracy wszyscy się tak chętnie zgromadzili.

Uroczystość rozpoczął występ zespołu „Pasja” Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu.  Sylwetki laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2013” zaprezentowały Panie: Katarzyna  Przybysz i Magdalena Król – pracownicy socjalni MOPS. Wręczenia statuetek oraz dyplomów dokonali: Burmistrz Przasnysza, Pan Waldemar Trochimiuk oraz Pani Joanna Cieślik – Dyrektor MOPS.

W bieżącym roku tytuł Wolontariusza Roku otrzymali:

1.Paulina Przybysz Mały Wolontariusz Roku 2013 Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu
2.Alina Grażyna Baraniecka Wolontariusz Roku 2013 w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza  w Przasnyszu Pomagający Dzieciom w Nauce
3.Joanna Hermanowicz i Ewa Miecznikowska Wolontariusz Roku 2013 w kategorii: Wolontariusz Pracujący na Rzecz Dzieci Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Przasnyszu Pomagający Dzieciom w Nauce
4.Paulina Łazicka Wolontariusz Roku 2013 w kategorii: Wolontariusz Pracujący na Rzecz Dzieci Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu
5.Kamil Przyborowski Wolontariusz Roku 2013 w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Promyk Jutrzenki” Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu
6.Milena Patrycja Miecznikowska Wolontariusz Roku 2013w kategorii: Wolontariusz Pracujący Indywidualnie  Pomagający Dzieciom w Nauce
7.Monika Białoszewska Wolontariusz Roku 2013w kategorii: Wolontariusz Pracujący na Rzecz Dzieci Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu
8.Damian Benbenkowski Wolontariusz Roku 2013w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu Pomagający Dzieciom w Nauce
9.Marta Nowotka Wolontariusz Roku 2013w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Zespole Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczym „Jestem” w Przasnyszu
10.Anna Olbryś Wolontariusz Roku 2013w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
11.Teresa Wanda Szlachetka Wolontariusz Roku 2013w kategorii: Wolontariusz Pracujący w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia  Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu
12.Monika Rosińska Wolontariusz Roku 2013w kategorii: Wolontariusz Pracujący  w Środowiskowym Domu Samopomocy
13.Tomasz Jankowski Wolontariusz Roku 2013w kategorii: Wolontariusz Pracujący w „Naszej Szkole” Niepublicznej Szkole z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacji w Przasnyszu
14.Elżbieta Grzyb, Katarzyna Sopuch, Grzegorz Chudy, Mateusz Ciosek Wolontariusz Roku 2013w kategorii: Wolontariusz pracujący w Parafialno- Uczniowskim  Klubie Sportowym „Emmanuel” w Przasnyszu
15.Borczak Paulina Wolontariusz Roku 2013w kategorii: Wolontariusz Pracującyw Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu.

Po wręczeniu statuetek oraz dyplomów wyróżnionym wolontariuszom, wszyscy zgromadzeni obejrzeli film pt. „POMAGAM”, nakręcony przez naszego wieloletniego wolontariusza Arkadiusza Czarneckiego. Film przedstawia różnorodne barwy przasnyskiego wolontariatu. Spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem widzów. Na zakończenie uroczystości nastąpiły podziękowania zaproszonych gości za organizację wolontariatu na terenie naszego miasta, na ręce Dyrektor MOPS Pani Joanny Cieślik.

Poniżej przedstawiamy dokonania wolontariuszy opisane przez zgłaszających w formularzach zgłoszeniowych przesłanych do MOPS-u.

Paulina Przybysz– Jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Jako wolontariusz pracuje już  trzeci rok. Zawsze z uśmiechem pomaga swoim kolegom i koleżankom w nauce, chętnie odwiedza mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Angażuje się z wielkim zapałem we wszystkie akcje charytatywne. Sumiennie i odpowiedzialnie traktuje swoją pracę. W powierzone zadania wkłada wiele serca.

Alina Grażyna Baraniecka– Po krótkiej przerwie emerytalnej wróciła do swojej szkoły, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza jako wolontariusz. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera uczniów w ich rozwoju. Jej ciepło i pogodne usposobienie oraz bezinteresowna życzliwość, nie tylko w stosunku do podopiecznych, działa jak magnez, przyciągając uczniów na zajęcia z matematyki. Swoją pogodą i życzliwością wnosi wiele radości w życie szkoły. Przekazuje w „sztafecie pokoleń nauczycieli” wartości i zasady „nauczyciela z powołania”.

Joanna Hermanowicz i Ewa Miecznikowska– Obecnie są uczennicami Publicznego Gimnazjum z Oddziałami integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu. W ubiegłym roku szkolnym zgłosiły się do Szkoły Podstawowej nr 1, gotowe pomagać młodszym kolegom. Na ich pomoc w nauce języka angielskiego czekało dwoje uczniów klasy piątej. Wolontariuszki z łatwością nawiązały z nimi kontakt. W każdy piątek, po skończonych lekcjach w Gimnazjum, spotykały się w „Jedynce” ze swoimi uczniami. Jako wolontariuszki były niezawodne i skuteczne. Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu Patrycja i Tomek poprawili oceny z języka angielskiego.

Paulina Łazicka– Uczennica Publicznego Gimnazjum z Oddziałami integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu w ramach wolontariatu świadczyła pomoc w Miejskim Przedszkolu nr 2. Aktywnie uczestniczyła w zabawach dla dzieci, pomagała w czynnościach porządkowych oraz w przygotowaniu  pomocy do zajęć. Szybko zdobyła sympatię i zaufanie dzieci nawiązując z nimi bardzo dobry kontakt. Dała się poznać jako osoba spokojna, obowiązkowa, systematyczna i odpowiedzialna.

Kamil Przyborowski– Jest osobą odpowiedzialną, znakomicie współpracującą w zespole. Uwidacznia się to w relacjach z pozostałymi wolontariuszami, kadrą wychowawczą, a przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do Świetlicy „Promyk Jutrzenki”.  Przez wiele lat, jako uczestnik zajęć w świetlicy korzystał z pomocy wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki temu miał możliwość przyglądania się ich działaniom, nabywania wartości i postaw, zdobywania doświadczenia potrzebnego w tej pracy. Swoje obowiązki wykonuje sumiennie, z ogromną satysfakcją, nie marnując żadnej minuty swojej cennej posługi – udzielania pomocy drugiemu człowiekowi. Jest uczniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu.

Milena Patrycja Miecznikowska– Jest uczennicą Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H.Sucharskiego w Przasnyszu. Początkowo próbowała swoich sił jako wolontariuszka świetlicy „Promyk Jutrzenki”. W ubiegłym roku szkolnym pomagała w nauce uczniowi Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Zgłoszenia do konkursu dokonała babcia chłopca, która napisała: „Wolontariuszka sprawiła, że wnuczek jest bardziej aktywny, chętnie bierze się samodzielnie za odrabianie lekcji i za czytanie. Jest osobą stanowczą i miała bardzo pozytywny wpływ na Patryka. Nie patrzyła na godziny pracy. Kiedy trzeba było popracować więcej, potrafiła przyjść nawet w sobotę. Bardzo jej dziękuję.”

Monika Białoszewska– Jest uczennicąLiceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej.  Trzeci rok skutecznie pomaga w nauce uczniom Publicznego Gimnazjum. Wykonuje pracę rzetelnie, sumiennie, z dużym zaangażowaniem, cierpliwie i z wyrozumiałością tłumacząc matematyczne zawiłości. Jest empatyczna, otwarta, komunikatywna. Poświęca swój wolny czas pomagając innym, co zasługuje na uznanie tym bardziej, że wolontariuszka dojeżdża do szkoły z poza Przasnysza.

Damian Benbenkowski– Jest uczniem Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu. Wolontariuszem był już jako uczeń szkoły podstawowej. Jego działalność wolontarystyczna polega na pomocy w nauce koleżankom i kolegom. Jest bardzo zaangażowany w nauczanie swoich podopiecznych, sumiennie i odpowiedzialnie wykonując swoje zadania, budując  dobre relacje koleżeńskie. Empatia, otwartość, komunikatywność przyczyniają się do uzyskiwania pozytywnych rezultatów pracy.

Marta Nowotka– Uczy się w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu. Wolontariuszką Zespołu Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczego „JESTEM” jest od ubiegłego roku. Wspaniale wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Łatwo nawiązuje kontakty z dziećmi, przez które jest lubiana i akceptowana. Przez kadrę Szkoły postrzegana jest jako  kreatywna, odpowiedzialna i sumienna wolontariuszka.

Anna Olbryś– Obecnie jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Zaangażowała się w wolontariat w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu na okres wakacji. Brała też udział jako wolontariuszka w festynie parafialnym w Parafii Chrystusa Zbawiciela. Jest osobą niezwykle kreatywną. Przejawia uzdolnienia plastyczne, również kulinarne, które wykorzystywała w celu uatrakcyjnienia zajęć bibliotecznych z dziećmi. Tworzy miłą i serdeczną atmosferę. Jej obecność sprawiała dzieciom ogromną radość. Z niecierpliwością oczekiwały na zajęcia prowadzone przez wolontariuszkę podsumowując je słowami: „Super! Będzie dobra zabawa i dużo śmiechu!” – za co wielkie dzięki Aniu.

Teresa Wanda Szlachetka– Wolontariuszka systematycznie odwiedza podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Szczególnie angażuje się w  pracę z osobami niepełnosprawnymi. Zaprzyjaźniona z mieszkańcami pisze listy do rodzin, robi drobne zakupy, czyta książki i przede wszystkim bardzo dużo z nimi rozmawia. Jest osobą życzliwą, sumienną i uczciwą. Bierze udział we wszystkich wydarzeniach na terenie domu.

Monika Rosińska– Podejmowała działalność wolontarystyczną we wszystkich sferach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy udzielając bezpośredniego wsparcia uczestnikom. Jej aktywność obejmowała:  indywidualne spotkania z uczestnikami, działania pomocowe w codziennych obowiązkach, spędzanie wolnego czasu. Brała udział w przedsięwzięciach Środowiskowego Domu takich jak: dni otwarte, spotkania okolicznościowe, aktywnie się w nie włączając. W głosowaniu zorganizowanym w ŚDS na wolontariusza roku otrzymała największą liczbę głosów.

Tomasz Jankowski– Pracuje jako wolontariusz „Naszej Szkoły” swój wolny czas poświęcając dzieciom niepełnosprawnym. Twórczy i innowacyjny w pracy, otwarty na potrzeby dzieci, troskliwy, empatyczny i wrażliwy. Cierpliwy. Odpowiedzialny za dzieci i za swoje działania. Punktualny i sumienny. Posiada umiejętność współdziałania w zespole. Swoje obowiązki wykonuje z zaangażowaniem, życzliwością i odpowiedzialnością, godząc je z pracą zawodową i studiami.

Elżbieta Grzyb,  Katarzyna Sopuch,  Grzegorz Chudy,  Mateusz Ciosek,

czyli ZESPÓŁ ‘POMOCNI’ – Prowadzą zajęcia sportowe w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1. Pracują z dziećmi i młodzieżą, zrzeszoną w ramach Parafialno – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Emmanuel”. W efekcie ich działań, młodzi członkowie Klubu spędzają swój wolny czas zdrowo i aktywnie, z dala od nałogów i innych zagrożeń. Współuczestniczą w przygotowaniu i realizacji dorocznej Spartakiady Integracyjnej, przyczyniając się do integracji środowiska mieszkańców Przasnysza. Są słuchaczami Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu.

Borczak Paulina – Jest uczennicą Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu. Odpowiedzialnie i sumiennie realizuje powierzone obowiązki. Chętnie pomaga w przygotowaniu pomocy do zajęć i zabaw z dziećmi. Jest niezwykle ciepłą i sympatyczną osobą. Sprawia, że dzieci w jej towarzystwie czują się bezpiecznie. Realizuje zadania wolontariusza z wielką pasją i wielkim sercem.guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments