V kadencja powiatu przasnyskiego na I miejscu w Polsce w wydatkach inwestycyjnych.

Powiat Przasnyski (starostwo), Kraków, Gliwice, Wysokie Mazowieckie, Dziwnów, województwo podlaskie oraz Kleszczów – to samorządy, które inwestowały najwięcej w latach 2015–2017. W porównaniu do zeszłorocznej edycji rankingu liderzy nie zmienili się tylko w kategorii gmin wiejskich i powiatów.

 I miejsce w Polsce niezmiennie od 2004 roku

Niezmiennie od 2004 roku starostwo powiatowe w Przasnyszu wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi zwycięża, zajmując I miejsce w Polsce w ogólnopolskim rankingu wykorzystania funduszy unijnych i inwestycjach zrealizowanych przez poszczególne samorządy w przeliczeniu na mieszkańca.

Podstawą rankingu dane GUS i Ministerstwa Finansów

Ranking inwestycyjny specjalistycznego pisma „Wspólnota” został opracowany przez prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie obiektywnych danych GUS i Ministerstwa Finansów. Wydatki liczone są na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych samorządów. Obliczone w ten sposób wydatki samorządowe dzielone są przez liczbę mieszkańców i zestawiane w formie rankingu. Czasopismo samorządowe „Wspólnota” pełni więc tu rolę tylko notariusza, publikując matematyczne wyniki.

Na jakie obszary zdobywamy pieniądze

Przasnyskie Starostwo przeznaczyło zdobyte pieniądze na budowę i modernizację m.in.: szpitala, dróg, ulic i chodników, strefy gospodarcze, szkoły, sale sportowe, boiska, pomoc społeczną, poprawę bezpieczeństwa, infrastrukturę techniczną, budynki użyteczności publicznej, poprawę kwalifikacji osób bezrobotnych, poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców powiatu i inne przedsięwzięcia.

Przykłady zrealizowanych inwestycji starostwa i jego jednostek

Największe zrealizowane inwestycje starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych to m.in. budowa lub modernizacja: szpitala w Przasnyszu, Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu, stref gospodarczych w Przasnyszu i Chorzelach, dróg powiatowych i chodników we wszystkich miastach i gminach powiatu, komend Policji i Straży Pożarnej, LO w Przasnyszu z salą gimnastyczną, Szkoły Rolniczej z halą sportową, boiska Orlik, ZSP w Przasnyszu wraz z internatem, Centrum Kształcenia Praktycznego, ZSP i LO w Chorzelach, LO w Jednorożcu, szkoły muzycznej w Przasnyszu, szkoły medycznej w Przasnyszu, basenu w Chorzelach, gazyfikacja i elektryfikacja powiatu i wiele innych.

Najbliższe inwestycje starostwa 

Wszystko wskazuje, że nasz powiat na utrzymanie pozycji lidera ma szansę również w przyszłym roku. Obecnie przygotowywane są do realizacji jedne z największych inwestycji w polskich powiatach. Będą to m.in.: wielofunkcyjne lodowisko w Przasnyszu, sala koncertowa z kinem 3D w Przasnyszu, Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu, Oświatowy Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i Nowym, ponad 200 km dróg w całym powiecie, modernizacja dróg wojewódzkich na terenie powiatu, projekt badawczo – rozwojowy realizowany wspólnie z Politechniką Warszawską i uczelniami, obwodnica Chorzel, uzbrojenie gruntów w strefie gospodarczej w Chorzelach, rozbudowa zalewu w Chorzelach, budowa zalewu w Przasnyszu i inne.

Recepta na sukces

Zajęcie I miejsca w Polsce jednorazowo jest wielkim sukcesem, ale utrzymanie takiej pozycji przez kilkanaście lat musi mieć za podstawę dobre myślenie strategiczne, racjonalną gospodarkę finansową i sprawną administrację. Receptą jest myślenie długofalowe, a nie tylko perspektywą najbliższych wyborów.

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/samorzadowi-liderzy-inwestycji-2015-2017/

Sławomir Czaplicki

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments