Uważaj gdzie parkujesz. Samochód zniszczony przez spadający śnieg.

Pomawiamy apel Władz Miasta o odśnieżanie dachów przez właścicieli. Dziś w Rynku na ul. Mostowej, śnieg zsuwający się z dachu jednej z kamienic zniszczył karoserię stojącego poniżej Fiata Pandy. Na miejsce została wezwana Policja.

Więc kto jest odpowiedzialny za powstałą szkodę ?

Obowiązujące przepisy na szczeblu ustawowym nie wskazują wprost obowiązku odśnieżania dachów budynków. Jednak art. 61 pkt 2 ustawy prawo budowlane mimo nie wyartykułowania wprost takiego obowiązku, nie pozostawia wątpliwości. Zgodnie z nim właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia (m.in) intensywnych opadów atmosferycznych.

Następnie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Obowiązek wykonania kontroli spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.

Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy, kontrole muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.