UWAGA! ZAKAZ WSTĘPU DO LASÓW!

W związku z dużym zagrożeniem pożarowym na terenie nadleśnictw Parciaki, Ciechanów (z dniem 19.08.2015r.) oraz na terenie nadleśnictwa Przasnysz (z dniem 20.08.2015r.) wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasu.

Zakaz obowiązuje do odwołania. W związku z powyższym poruszanie się na obszarach leśnych, wszelkimi pojazdami mechanicznymi, pojazdami zaprzęgowymi konnymi a także pieszo i rowerami, możliwe jest tylko po drogach publicznych lub oznakowanych znakami wskazującymi dojazd do miejscowości, ośrodków wypoczynkowych, obozowisk, pól biwakowych itp.

Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania otwartego ognia (ogniska, palenie tytoniu itp.) na wszelkiego rodzaju obiektach zlokalizowanych w lasach oraz w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od lasu. W stosunku do osób nie przestrzegających zakazu wyciągane będą konsekwencje prawne przez służby leśne, straż pożarną i policję.

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Społecznych


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments