Uwaga Wypadek! Prace i czynności szczególnie niebezpieczne, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwie rolnym

Tradycyjnie już dzieci pomagają swoim rodzicom w pracach w gospodarstwie rolnym. Rodzice jednak powinni pamiętać, że  są prace, których dzieci wykonywać nie powinny. Dlatego powierzajmy dzieciom prace, którym są w stanie podołać bez narażania się na niepotrzebne niebezpieczeństwo.

         Wykaz prac, których rodzice i opiekunowie nie powinni zlecać    dzieciom do lat 15.

Ø   Kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami samobieżnymi.

Ø  Obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana, kopaczek do zbioru okopowych.

Ø  Sprzęganie i rozprzęganie maszyn i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów z ciągnikami rolniczymi, a także pomagania przy tych czynnościach.

Ø  Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i korygowania ich pracy poprzez strącanie nadmiaru sadzeniaków lub przegarnianie ziarna w skrzyni nasiennej.

Ø  Obsługa maszyn do przygotowania pasz- sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.

Ø  Obsługa młockarni, a zwłaszcza praca na górnym pomoście młockarni oraz współpracującej prasie do słomy.

Ø  Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki tarczowej (krajzegi, cyrkularki) oraz wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy: podawania  i odbierania materiału, usuwanie trocin i inne prace porządkowe.

Ø  Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych ( przycinanie pni, okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie drzew itp.)

Ø  Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna o średnicy większej niż 15 cm.

Ø  Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.

Ø  Opróżnianie zbiorników  i wywóz gnojówki, gnojowicy i szamba.

Ø  Obsługa ładowaczy i mechanicznych przenośników.

Ø  Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach.

Ø  Wszelkie prace na wysokości ponad 3 metry  na : pomostach, drabinach, drzewach, dachach.

Ø  Prace z użyciem rozpuszczalników organicznych.

Ø  Topienie i podgrzewanie smoły.

 

 KPP Przasnysz

Nadkom. Ewa Nowak


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...