Uroczyste Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017

    Koniec roku szkolnego to czas podsumowań  osiągnięć młodzieży w wielu aspektach życia szkoły. Jednym z najbardziej istotnych jest współzawodnictwo sportowe , które kształtuje fizycznie jak również wzmacnia charaktery i wyzwala pozytywne emocje. Podsumowanie sportowego roku szkolnego 2016/2017 w powiecie przasnyskim odbyło się  w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu 20 czerwca 2017 r.

Licznie zgromadzoną młodzież, nauczycieli wychowania fizycznego, dyrektorów  szkół oraz zaproszonych gości powitał przewodniczący Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Przasnyszu Grzegorz Cołosiński. Podziękował on  władzom samorządowym za wsparcie finansowe i organizacyjne Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, nauczycielom wychowania fizycznego i młodzieży za wielkie zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu przasnyskiego. Po krótkim wprowadzeniu głos zabrała Pani  dyrektor SP nr 2 w Przasnyszu Hanna Tomaszewska , która pogratulował uczniom  wyników sportowych oraz podkreśliła  wychowawczy aspekt szeroko pojętego sportu masowego, który ma istotne znaczenie w kształtowaniu postaw i tężyzny fizycznej młodych pokoleń Polaków. Podziękowania na ręce uczniów i nauczycieli złożył również Starosta Powiatu Przasnyskiego Pan Zenon Szczepankowski oraz Burmistrz Miasta Przasnysz Pan Waldemar Trochimiuk.  Zapewnili  zgromadzoną młodzież o ciągłej trosce w zakresie powiększania infrastruktury sportowej na najwyższym poziomie, która ma za zadanie wspierać osiągnięcia młodych sportowców i niwelować różnice w rozwoju fizycznym na terenie powiatu.

Po przemówieniach zaproszonych gości  odbyła się atrakcyjna część artystyczna w wykonaniu najmłodszych uczniów SP nr 2 w Przasnyszu. Kulminacją Podsumowania Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017 była dekoracja medalistów i finalistów XIX Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Złotych medalistów Damiana Zakrzewskiego i Michała Łukaszewskiego  wraz z opiekunami Andrzejem Danelskim i Zbigniewem Lorencem wyróżnił pamiątkowymi medalami  Pan Zenon Szczepankowski. Srebrnej drużynie piłki nożnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 medale i dyplomy wręczył Pan Waldemar Trochimiuk. Pozostałym ośmiu medalistom medale i dyplomy wręczali obecni na sali zaproszeni goście. Po dekoracji medalistów i finalistów XIX Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej nastąpiła dekoracja  uczniów szkół które w klasyfikacji generalnej Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej zajęły trzy czołowe miejsca w kategorii dziewcząt i chłopców we wszystkich typach szkół powiatu przasnyskiego.

Klasyfikacja generalna Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017

Szkoły Podstawowe pow. 120 uczniów  dziewczęta                Szkoły Podstawowe – chłopcy

I miejsce   SP nr 2 Przasnysz                                                               I miejsce SP nr 2 Przasnysz

II miejsce PSP Chorzele                                                                       II miejsce PSP Jednorożec

III miejsce SP nr 1 Przasnysz                                                            III miejsce SP nr 1 Przasnysz

Szkoły Podstawowe do 120 uczniów

I  SP Leszno                                                                                I SP Bogate

II SP Bogate                                                                               II SP Duczymin

III SP Poścień Wieś                                                                   III  SP Żelazna Rządowa Parciaki

Kategoria Gimnazja

I miejsce    PG Zaręby                                                                I  PG Chorzele

II miejsce  PG Jednorożec                                                         II PG Jednorożec

III miejsce PG Chorzele                                                             III PG Przasnysz

IV miejsce PG Przasnysz                                                           IV PG Zaręby

V PG Krzynowłoga Mała                                                           V PG Krzynowłoga Mała

VI PG  Leszno                                                                              VI PG Bogate

Szkoły Ponadgimnazjalne Dziewczęta

I miejsce ZSP Chorzele

II miejsce LO Jednorożec

III miejsce ZSP Przasnysz

Szkoły Ponadgimnazjalne  Chłopcy

I miejsce ZSP Przasnysz

II miejsce ZSP Chorzele

III miejsce LO im. Jednorożec

Grzegorz Cołosiński

 

Sprawdź również

XI PRZASNYSKA SPARTAKIADA INTEGRACYJNA

Zawodników była ponad setka, kibiców drugie tyle, było też sporo osób zaangażowanych w organizowanie i …