UROCZYSTA, XXVII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO. Budżet powiatu przasnyskiego na rok 2013 jednogłośnie uchwalony.

UROCZYSTA, XXVII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Budżet powiatu przasnyskiego na rok 2013 jednogłośnie uchwalony.

Wręczone wyróżnienia organizacjom, które swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju powiatu przasnyskiego poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych oraz stypendia szczególnie uzdolnionym studentom.

Koncert muzyki klasycznej Paweł Rok „TRIO”  „Tak się kiedyś tańczyło…”.

Uroczyste otwarcie zmodernizowanego Domu Pomocy Społecznej  w Przasnyszu.

 

Ostatnia sesja Rady Powiatu Przasnyskiego każdego roku odbywa się na terenie innej z gmin tworzących Powiat. 28 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego IV kadencji. Składała się z trzech elementów, pierwszego –  roboczego, drugiego – uroczystego spotkania Rady Powiatu Przasnyskiego z Radą Miejską w Przasnyszu  i Radą  Gminy Przasnysz oraz trzeciego – uroczystego otwarcia zmodernizowanego Domu Pomocy Społecznej  w Przasnyszu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w 2012 r.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020,
5.2. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2012,
5.3. ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków,
5.4   Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2013-2022,
5.5   uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2013.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.

W imieniu władz samorządowych Powiatu Przasnyskiego XXVII sesję Rady Powiatu Przasnyskiego otworzył jej Przewodniczący Marek Walędziak, który przywitał wszystkich uczestników obrad. Ostatnia sesja w roku tradycyjnie ma uroczysty charakter. Podczas niej Przewodniczący Zarządu Powiatu Zenon Szczepankowski podsumował mijający rok
w wykonaniu przasnyskiego samorządu powiatowego (sprawozdanie czytaj w kolejnej wiadomości), a następnie rozpatrzono i podjęto uchwały, wśród których radni jednogłośnie uchwalili znakomity budżet o dochodach na poziomie 77 mln zł. z wydatkami na inwestycje na kwotę 41,5 mln zł.

Wszystkie uchwały dostępne są na stronie BIP Urzędu.

Po sesji odbyło się uroczyste spotkanie Rady Powiatu Przasnyskiego z Radą Miejską  w Przasnyszu  i Radą  Gminy Przasnysz z następującym porządkiem:

1. Prezentacja filmu promującego Powiat Przasnyski.

2. Wręczenie wyróżnień organizacjom, które swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju powiatu przasnyskiego poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych.

3. Wręczenie stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego.

4. „Rozwój powiatu przasnyskiego” – dyskusja.

5. Koncert muzyki klasycznej Paweł Rok „TRIO”  „Tak się kiedyś tańczyło…”

Tę część uroczystości wspólnie poprowadzili: Marek Walędziak – Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego, Piotr Jeronim – Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu
oraz Andrzej Sekuna – Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz. Obok radnych powiatowych, radnych miasta Przasnysz i gminy Przasnysz udział wzięli w niej m.in.: radna wojewódzka Wiesława Krawczyk, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący Rad i radni miast i gmin z terenu powiatu, dyrektorzy szkół, instytucji, służb i inspekcji, przedstawiciele administracji,  przedstawiciele organizacji, które swoimi działaniami przyczyniły się do rozwoju powiatu przasnyskiego poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych, stypendyści i oczywiście lokalna społeczność. Obok zaplanowanych punktów uroczystości, nie zabrakło również elementów dyskusji, przemówień, podziękowań oraz miłych akcentów. Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali wspaniałego koncertu muzyki klasycznej Paweł Rok „TRIO”   „Tak się kiedyś tańczyło…” w wykonaniu: Pawła Roka – wiolonczela, Beaty Nowickiej – fortepian oraz Andrzeja Bohdanowicza – skrzypce, a następnie przemieścili się na trzecią część uroczystości do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ruda w Przasnyszu.

Poszczególne punkty tej części uroczystości są zrelacjonowane w kolejnych wiadomościach. Zapraszamy również do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia.


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku PracyMożliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.