Uroczysta sesja z udziałem sołtysów w Krzynowłodze Małej

Pierwsza sesja Rady Gminy w nowym roku miała niecodzienny charakter. Zmieniono miejsce obrad, poszerzono skład uczestników, a także sam program spotkania. W uroczystości wzięli udział sołtysi, a także liczne grono zaproszonych gości.

Sesja została zorganizowana w wyremontowanej świetlicy wiejskiej we wsi Kaki Mroczki. To jedna z ostatnich inwestycji gminnych, która właśnie została oddana do użytku. Remont świetlicy był możliwy m.in. dzięki pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Oprócz samej renowacji wnętrza udało się m.in. zakupić stoły, krzesła, meble kuchenne itd. Można więc powiedzieć, że sesja zainaugurowała działalność tego obiektu w nowej odsłonie.

Oprócz radnych na samą sesję przybyli też sołtysi z niemal wszystkich sołectw znajdujących się w naszej gminie. Zgromadzeni mogli wysłuchać sprawozdania wójta Adama Bacławskiego z działań podjętych przez samorząd w ostatnich trzech latach, a także zamierzenia na najbliższe dwanaście miesięcy.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni także przedstawiciele innych samorządów. Obradom przysłuchiwali się więc m.in. Wiesława Krawczyk, radna sejmiku mazowieckiego, starosta Zenon Szczepankowski, radni powiatowi: Maria Malińska, Dariusz Chodkowski i Bogdan Kruszewski. W gronie obecnych znalazł się również Robert Jeliński, wójt zaprzyjaźnionej gminy Dzierzgowo.

Obrady były okazją nie tylko do podjęcia wymaganych uchwał. Na sesji wyróżniono także sołtysów, którzy odznaczają się w swojej pracy wyjątkowym zaangażowaniem na rzecz lokalnych społeczności. Statuetkami „Mobilny Sołtys 2013” obdarowano następujące osoby:

  • Grzegorz Bruździak – sołectwo Łanięta,
  • Teresa Kołakowska – sołectwo Ostrowe-Stańczyki
  • Stanisław Sokołowski – sołectwo Romany-Janowięta

Wyróżnionym osobom nagrody wręczył wójt Adam Bacławski w asyście radnej sejmikowej Wiesławy Krawczyk. Ta ostatnia skierowała zresztą do obecnych kilka słów. W swoim wystąpieniu przedstawicielka powiatu przasnyskiego na sejmik podkreślała sprawną pracę samorządu i radnych, a także wskazywała na nowe możliwości gmin wiejskich w rozwoju dzięki środkom unijnym.

Spotkanie w Kakach Mroczkach było dobrą okazją nie tylko do podsumowań, lecz także do ujawnienia najbliższych planów. Wójt Adam Bacławski już teraz zaprosił do udziału i współorganizacji wszystkie sołectwa w zbliżającej się uroczystości o nieco tajemniczej nazwie „Smaki Tradycji” – letniego cyklu imprez plenerowych przeznaczonych dla wszystkich mieszkańców gminy.


Urząd Gminy Krzynowłoga Mała


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments