Uroczysta sesja podczas XX-lecia powiatu przasnyskiego.

Uroczystość obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączone z XX – leciem Powiatu Przasnyskiego rozpoczęła się LI Sesją Rady Powiatu Przasnyskiego podczas której podjęto szereg uchwał, m.in. udzielono jednogłośnego absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Starosta Zenon Szczepankowski przedstawił sprawozdanie podsumowujące minione kadencje samorządu powiatowego oraz zamierzenia obecne i przyszłe. Zebrani obejrzeli nowy film dokumentujący dokonania oraz plany władz i administracji powiatu, a po części roboczej rozpoczęła się uroczysta część obchodów. W sesji udział wzięli m.in.: marszałek Adam Struzik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wiesława Krawczyk, przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Świeciu Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu, Urzędu Marszałkowskiego, mieszkańcy powiatu, radni powiatowi wszystkich kadencji, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad i radni miast i gmin z terenu powiatu, dyrektorzy i pracownicy starostwa powiatowego oraz szkół, instytucji i jednostek administracji zespolonej powiatu, szefowie służb i inspekcji, przedstawiciele administracji różnych szczebli, sołtysi, rolnicy, strażacy OSP, seniorzy, wyróżnione osoby, przedstawiciele organizacji pozarządowych i oczywiście lokalna społeczność.

Porządek sesji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

5.2 udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017r.,

5.3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,

5.4 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Krzynowłoga Mała,

5.5 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024,

5.6 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2018,

5.7 ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu, 5.8 przyjęcia „Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa/Modlin”.

6. Przyjęcie „Oceny sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu przasnyskiego za rok 2017”.

7. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na trenie powiatu przasnyskiego za 2017 rok”.

8. Przyjęcie „Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu przasnyskiego za rok 2017”.

9. Wręczenie dyplomów uznania Radnym Rady Powiatu Przasnyskiego wszystkich kadencji i pracownikom powiatowej administracji zespolonej z okazji XX-lecia Powiatu Przasnyskiego.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wnioski i oświadczenia.

12. Zakończenie sesji.

Źródło Starostwo Powiatowe
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments