Uroczysta przysięga żołnierzy II turnusu służby przygotowawczej w Przasnyszu.

8 czerwca 2018 roku w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej.

W uroczystości brali udział żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej, zaproszeni goście: dowódcy jednostek i szefowie instytucji wojskowych, władze samorządowe miasta, służby mundurowe, oraz rodziny żołnierzy składających przysięgę Na wstępie uroczystości dowódca Pan ppłk Sławomir Durski złożył meldunek Dowódcy Ośrodka Panu płk dr Mariuszowi Gułajowi. Dowódca w okolicznościowym wystąpieniu stwierdził:

„W tak uroczystym dniu życzę Wam pomyślności i zadowolenia w służbie
a także satysfakcji z dobrze wypełnianego obowiązku żołnierskiego. Życzę również, aby najlepsi z Was zrealizowali swoje marzenia i otrzymali przydziały służbowe w Jednostkach Wojskowych a w przyszłości zostali żołnierzami zawodowymi. Niech służba wojskowa zapisze się w waszym życiorysie najlepszymi wspomnieniami, wzbogaci Was o nowe cenne doświadczenia.”

Po podniesieniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej i odśpiewaniu hymnu państwowego na komendę dowódcy uroczystości wystąpili przed szyk żołnierze służby przygotowawczej. Nastąpił uroczysty moment złożenia przysięgi. Niżej wymienieni żołnierze zostali wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar:

– szer. elew Artur Urbanowski;

– szer. elew Tomasz Piotrowski;

– szer. elew Natalia Gawina;

– szer. elew Paweł Donawagis.

Po złożeniu przysięgi ks. płk prałat Sławomir Niewęgłowski udzielił żołnierzom okolicznościowego błogosławieństwa. Z zaproszonych gości głos zabrał Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Ciechanowie Pan Krzysztof Bieńkowski, Burmistrz Miasta Przasnysz Pan Waldemar Trochimiuk oraz Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Pani dr Elżbieta Sternal. W imieniu żołnierzy, którzy złożyli przysięgę głos zabrała szer. elew Marcelina Sioła. Następnie po odczytaniu Rozkazu Dowódcy Ośrodka wystąpili żołnierze wyróżnieni listem gratulacyjnym:

  • elew Paweł Donawagis
  • elew Natalia Gawina
  • elew Sandra Malinowska
  • elew Marcelina Sioła
  • elew Mateusz Szyszka
  • elew Artur Urbanowski

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów Ośrodka, którą rodziny nagrodziły brawami. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Garnizonu Warszawa, która na zakończenie zagrała wiązankę utworów
o tematyce żołnierskiej.

Największą atrakcją dla rodzin i zaproszonych gości był pokaz musztry paradnej wykonany przez żołnierzy kompanii szkolnej. Dowodził kpr. Szymon Zamielski.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na Festyn Żołnierski na boisku sportowym Jednostki. Goście mieli możliwość zwiedzenia stanowisk ze sprzętem wojskowym oraz degustacji wojskowej grochówki. Atrakcją artystyczną był występ zespołu wokalno–instrumentalnego Klubu „Przasnyscy Orelowcy”.

Źródło 2. ORel Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments