UMÓW NALEŻY DOTRZYMYWAĆ

Rada Powiatu Przasnyskiego podczas sesji w dniu 31 marca b.r. podjęła stanowisko w sprawie pisma burmistrza Przasnysza dotyczącego zamiaru wypowiedzenia przez Miasto Przasnysz umowy w sprawie współwłasności raz współużytkowania hali sportowej przy ulicy Sadowej w Przasnyszu i deklaracji odstąpienia Miasta Przasnysz od współfinansowania utrzymania hali. Rada Powiatu nie podzieliła poglądu burmistrza Przasnysza i uznała zamiary burmistrza Przasnysza za niekorzystne dla samorządu powiatowego. Szczegóły w stanowisku Rady Powiatu Przasnyskiego oraz piśmie burmistrza Przasnysza.

Czytaj:

1. Stanowisko Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie pisma burmistrza Przasnysza.

stanowisko rady powiatu 1

2. Pismo burmistrza Przasnysza z dnia 23 lutego 2015 roku.

pismo burmistrza 2

 

                                                                                              Starostwo Powiatowe
w Przasnyszu


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments