Ukazały się spóźnione statystyki samorządowe – powiat przasnyski liderem

Powiat Przasnyski już w pierwszej i drugiej kadencji z powiatu najbiedniejszego na Mazowszu stał się najbogatszy. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego opracowało i wydało „Analizę budżetów powiatów województwa mazowieckiego w latach 2001-2005”.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przeznaczony dla Mazowsza wykorzystał w większości powiat przasnyski.

Obrazuje to poniższa mapa.

mapa

Początek istnienia powiatu przasnyskiego był bardzo trudny. Powiat miał najniższy wskaźnik dochodów własnych na Mazowszu – tylko 3%. Tak wielkie były historyczne zapóźnienia i odziedziczona baza.

mapa2

W roku 2005 udział dochodów własnych w budżecie powiatu wzrósł już prawie 5 – krotnie (rezultat wzrostu zatrudnienia w nowym szpitalu, szkołach, zakładach pracy).

mapa 3

Rok 2001 rokiem rekordowym

Pomimo najmniejszych dochodów własnych i związanych z tym ograniczeń możliwości zapewnienia wkładów własnych do projektów powiat przasnyski stał się najbogatszym powiatem na Mazowszu licząc budżet per capita. W sposób zdecydowany wyprzedził pozostałe powiaty województwa dzięki największym pozyskanym środkom zewnętrznym. Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na mieszkańca były kilkakrotnie większe od średniej krajowej. Powiat stał się najbogatszy nie tylko na Mazowszu, ale i w Polsce.

mapa 4

mapa5

Od tamtej pory Starostwo Powiatowe w Przasnysz utrzymuje w sposób ciągły I miejsce w Polsce w pozyskiwaniu środków zewnętrznych do budżetu powiatu i co za tym idzie pozycję lidera wśród największych inwestorów samorządowych w Polsce.

mapa 6


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments