WIELKA INWESTYCYJNA OFENSYWA STAROSTWA. SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO – SIERPIEŃ 2015 R.

Uzbrojenie Stref Gospodarczych

Głównym zadaniem Zarządu Powiatu w ostatnich tygodniach była organizacja budów związanych z uzbrojeniem stref gospodarczych w Sierakowie, w Chorzelach oraz dróg Przasnysz-Chorzele i Bogate – Wielodróż – Karwacz i Zielona – Opinogóra. Jest szansa, że wszystkie te inwestycje zakończymy w terminie, chociaż nie bez trudności.

Linia wysokiego napięcia Przasnysz – Chorzele

W październiku przewidujemy uruchomienie linii wysokiego napięcia Przasnysz- Chorzele wraz z GPZ 110/15 w Chorzelach.

Gazociąg

Trwa też układanie gazociągu głównego na trasie Chorzele-Przasnysz. Próby szczelności i odbiór planowany jest w pierwszej połowie 2016 r.

Zlecony został przez PSG projekt rozprowadzenia gazociągów w mieście Przasnysz i w mieście Chorzele. Pozostałe miejscowości powiatu będą projektowane w II etapie.

Elektrownie solarne i gazowe w Sierakowie i w Chorzelach oraz innowacyjny magazyn energii

Zakończył się II etap negocjacji PPP na budowę elektrowni z OZE. W najbliższych tygodniach zaprosimy zainteresowane firmy do złożenia ostatecznych ofert. Elektrownie solarne będą zlokalizowane na strefach w gm. Chorzele i w gm. Przasnysz. W sąsiedztwie elektrowni solarnych prawdopodobnie powstaną dwie elektrownie na biogaz, również w Sierakowie i Chorzelach. Elektrownie fotowoltaiczne i elektrownie gazowe dobrze się uzupełniają na polu stabilizacji mocy układu. Dodatkowo, w ramach wspólnego projektu z Politechniką Warszawską, chcemy zbudować innowacyjny magazyn energii, stabilizujący moc wszystkich źródeł prądu.

Kolejne, nowe inwestycje drogowe starostwa

Na dzisiejszej sesji Zarząd Powiatu proponuje uruchomienie następnych dwóch inwestycji:

 – drogi Jednorożec – Lipa – Krępa Stara oraz dwóch ciągów drogowych:

 – Ciechanów – Krasne i Krasne – Przasnysz.

Rysują się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na te drogi, dlatego chcemy jak najszybciej wykonać dokumentację. Na następnej sesji Rady Powiatu prawdopodobnie zaproponujemy jeszcze jeden ciąg drogowy:

 – tj. północno- zachodni odcinek obwodnicy Przasnysza z kierunku Czernice Borowe.

Będzie to droga Obrąb-Mirowo-Mchowo-Krzynowłoga Mała, którą chcemy złożyć do RPO WM. W Chorzelach będziemy wykonywać drogi dojazdowe do strefy w ramach programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

Trwają konsultacje z inwestorami produkcyjnymi w Sierakowie i Chorzelach oraz budownictwa mieszkaniowego i usługowego w Przasnyszu

Trwają konsultacje z kilkoma znaczącymi inwestorami zainteresowanymi lokalizacją zakładów produkcyjnych na strefie w Sierakowie i w Chorzelach oraz w zakresie budownictwa mieszkalnego i usługowego w obrębie ulic Wiejskiej i Ruda w Przasnyszu Pozyskiwanie inwestorów jest obecnie bardzo trudne, zwłaszcza, że powiat przasnyski nie ma tzw. renty położenia. Położony jest daleko od metropolii i od korytarzy transportowych. Na tyle, ile jest to możliwe, samorząd powiatowy stwarza jak najlepsze warunki dla przedsiębiorców. Dalsze zachęty muszą być już naszą wspólną sprawą. Starosta nie dysponuje taką ofertą jak gminy, które dobry klimat inwestycyjny mogą uzupełnić dogodną polityką podatkową, czy środowiskową.

Decyzje starosty prawidłowe, inwestorzy mogą być spokojni

Ze swojej strony chciałbym zapewnić, że Starostwo dokłada wszelkich starań, aby wywiązać się z postulatów płynących do nas od potencjalnych inwestorów. Inwestorzy nie mają powodów, aby obawiać się, że nie zostanie uruchomiony gazociąg,  linia wysokiego napięcia, czy bocznica kolejowa. Decyzje, które wydajemy, wbrew twierdzeniom, wydawałoby się poważnych osób i instytucji, są zgodne z prawem i nie ma podstaw do ich wzruszenia.

Zenon Szczepankowski

starosta przasnyski


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments