Trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Chorzele.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków to największa realizowana obecnie przez władze Miasta i Gminy Chorzele inwestycja. Nowa oczyszczalnia wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej zapewni bezpieczeństwo środowiskowe mieszkańcom gminy oraz stworzy większe możliwości dla powstawania nowych firm czy rozwoju już istniejących.

Koszt inwestycji to ponad 20 mln zł. Gmina Chorzele na ten cel pozyskała niemal 10 milionowe dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności. Celem inwestycji jest wyposażenie aglomeracji powyżej 10 tys. RLM w sprawną instalację oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Liczymy na to, że dzięki tej inwestycji poprawi się stan środowiska naturalnego w regionie, a także jakość ścieków oczyszczonych. Nasze środowisko jest dla nas bardzo ważne – informuje burmistrz Beata Szczepankowska.

Inwestycja na pewno poprawi jakość i komfort życia mieszkańców, a ponadto wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej, zwiększy się atrakcyjność i potencjał Miasta i Gminy Chorzele nie tylko dla mieszkańców, ale i inwestorów. Władze dokładają wszelkich starań, aby gmina dynamicznie się rozwijała, ale była jednocześnie miejscem atrakcyjnym pod względem zamieszkania, oferującym również korzystne warunki środowiskowe. Niebagatelne znaczenie nowa oczyszczalnia ma również dla istniejących i przyszłych zakładów pracy.

Obecnie na końcowym etapie jest budowa nowych obiektów oczyszczalni ścieków oraz likwidacja (rozbiórka) niektórych istniejących. W ramach inwestycji realizowane są następujące obiekty technologiczne: punkt zlewny ścieków, sito ze zbiornikiem uśredniającym, budynek technologiczny, komora WKF, zbiornik osadu, zadaszony plac składowania osadu, biofiltr, pochodnia biogazowa, odsiarczalnia biogazu, stacja sprężania gazu.

Wdrożenie przedsięwzięcia w zasadniczy sposób poprawi stan środowiska naturalnego w regionie oraz wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych i zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych i gleby.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments