Transplantacja – dar życia. Dni Otwarte w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckie Kuratorium Oświaty wraz z Zespołem Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu  zorganizowało konferencję pod tytułem: Transplantacja –dar życia . Jestem na tak. Sala konferencyjna ZMSP w Przasnyszu pękała w szwach, przybyło około 200 zainteresowanych. W konferencji brali między innymi udział : Pani Wiesława Krawczyk – Radna  Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Komisji Edukacji Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Pani Magdalena Kilewicz-Kaczyńska – Kierownik Wydziału MSCDN w Ostrołęce,

Pani Teresa Pajka z-ca dyr. Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce,

Pani Wiesława Helwak  wiceburmistrz Miasta Przasnysz,

Pan Piotr Kołakowski dyrektor ZMSP w Przasnyszu.

Pan Dyrektor jako gospodarz i współorganizator przywitał gości i zwrócił uwagę na tematykę konferencji. Pani Wiesława Krawczyk w kilku słowach podkreśliła znaczenie takich spotkań.

Konferencję rozpoczęły mgr inż. Ewa Tarnowska i mgr inż. Anna Maksimowska – koordynatorzy projektu w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli które opowiedziały o założeniach projektu i jego realizacji.

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Zając chirurg, który jeszcze przed dwiema godzinami przygotowywał pacjenta do zabiegu transplantacji w Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opowiedział
o znaczeniu, celu i potrzebie transplantacji.

  Medycyna transplantacyjna charakteryzuje się szybkim rozwojem i znajdywaniem odpowiedzi na większość pytań, jakie ludzkość sobie stawia. Współcześnie przyjęło się uważać transplantologię za cudowną dziedzinę medycyny pozwalającą na ofiarowanie komuś życia, poprzez podzielenie się własnym ciałem. Następnie przedstawił podstawy prawne
i odpowiadał na zadawane pytania.

Niestety zabrakło wcześniej zapowiadanego wykładu  prof. dr hab. n. med. Pawła Nyckowskiego,  który w tym czasie stał przy stole operacyjnym dokonując przeszczepu.

Temat spotkał się z zainteresowaniem i zrozumieniem młodych ludzi. Widzimy potrzebę takich spotkań –powiedział Łukasz Grabowski uczeń klasy II LO- Sam temat transplantacji wywołuje wiele kontrowersji i dzięki temu spotkaniu wiele zrozumiałem i dowiedziałem . Było warto – podsumowuje.

Dyrektor zaprosił gości na zwiedzanie szkoły. Uczniowie szkoły oferowali możliwość zbadania poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, masażu: klasycznego, relaksacyjnego, hydromasażu, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto zwiedzający szkołę mieli możliwość skorzystania z siłowni szkolnej oraz nauki samobadania piersi w ramach profilaktyki przeciwnowotworowej.

Uwagę zwiedzających przykuła profesjonalna sala do nauki języka niemieckiego oraz pracownie przedmiotowe: anatomii, masażu, technik zabiegowych.


Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszuguest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments