Torba medyczna dla OSP Chorzele

Zastępca Prezesa KRUS – Andrzej Kneć przekazał na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach profesjonalną torbę medyczną, która ma służyć ratowaniu życia poszkodowanym w wypadkach. Pierwsza pomoc medyczna udzielana przez strażaków, którzy są często pierwsi na miejscu zdarzenia może mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Chorzel i okolic. Zastępca Prezesa KRUS przybył do Chorzel na zaproszenie Krzysztofa Bieńkowskiego, który zabiegał o wsparcie strażaków.
Andrzej Kneć w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wręczył profesjonalną torbę Prezesowi OSP w Chorzelach – Krzysztofowi Kolwicz, który podziękował w imieniu wszystkich druhów strażaków, a także w imieniu tych, którym torba PSP R1 może pomóc w pierwszych minutach po wypadku.
Dzięki doposażeniu jednostki w tego typu sprzęt jesteśmy w stanie profesjonalnie pomóc większej liczbie osób. Biorąc pod uwagę, że z roku na rok zwiększa się ilość wypadków komunikacyjnych, sprzęt zakupiony przez Pana Prezesa jest niezastąpiony. W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach oraz Wszystkich druhów dziękujemy. – mówi w imieniu strażaków ich sekretarz Mateusz Kuśmierczyk.

Zestawy składają się z podstawowych elementów niezbędnych do ratowania życia, tj. z różnych materiałów opatrunkowych, latarki, szyny do unieruchomienia złamań, przyrządu do płukania gałki ocznej, koca termoizolacyjnego, rurek ustno-gardłowych, worka samorozprężalnego, różnego rodzaju filtrów, kołnierzy ortopedycznych szyjnych różnej wielkości, noża do cięcia pasów bezpieczeństwa ze zbijakiem do szyb, a także instrukcji obsługi w języku polskim.

Sprzęt ten jest również wykorzystywany do prezentacji i pokazów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w czasie szkolenia z KRUS na terenach wiejskich oraz zabezpieczenia pod względem medycznym imprez masowych organizowanych na terenie wiosek, gmin, powiatu czy województwa. Jednostki OSP zobowiązane są do regularnego informowania KRUS o wykorzystaniu otrzymanego sprzętu w akcjach ratowniczych, w tym pomocy udzielanej rolnikom – ofiarom wypadków przy pracy rolniczej. Szybkie udzielenie odpowiedniej i profesjonalnej pomocy decyduje niejednokrotnie o życiu i daje szanse na zmniejszenie skutków zdarzenia wypadkowego oraz skrócenie czasu leczenia poszkodowanych.
Krzysztof Bieńkowski
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments