Szkolne święto w Bogatem

Takie uroczystości trafiać się mogą tylko raz na dekadę. Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego w Zespole Szkół w Bogatem obchodzono podwójny jubileusz: 10-lecia nadania szkole imienia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 80-lecia oddania do użytku budynku szkoły.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą świętą przygotowaną w szkolnej sali gimnastycznej. Celebrował ją ksiądz Cezary Olzacki. Następnie odbyła się część oficjalna – powitanie gości przez dyrektora Piotra Sekunę, a także prezentacja historii szkoły i najważniejszych wydarzeń z jej życia. Bezpośrednio po niej odbyła się niezwykle miła ceremonia wręczania okolicznościowych upominków na rzecz szkoły. Były także życzenia, gratulacje i kwiaty płynące od obecnych na sali – w tym m.in. od wójt Gminy Przasnysz Grażyny Wróblewskiej oraz przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Sekuny, a także starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego, dowódcy Jednostki Wojskowej w Przasnyszu – płk Witolda Łukaszewskiego czy prezesa Związku Piłsudczyków RP Ziemi Przasnyskiej – Zbigniewa Kowalskiego.

Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny, któremu przyświecały słowa: „Kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń. Kluczem do sukcesu jest ich realizacja”. Uczniowie zaprezentowali swój talent wokalny, taneczny i recytatorski. Przy okazji tak wzniosłej uroczystości odnowili słowa przysięgi składanej na sztandar szkoły. Ostatnim akcentem programu był występ Miejskiego Chóru Męskiego z Przasnysza.

Na zakończenie uroczystości organizatorzy przewidzieli wspólne zwiedzanie okolicznościowej wystawy, prezentującej dorobek szkoły z bogatego, zmieniający się kształt terenu szkolnego, a także osiągnięcia i sukcesy uczniów. Szczególnym zainteresowaniem wśród przybyłych cieszyły się szkolne kroniki prezentujące najdawniejsze dzieje tej placówki.

Z okazji 10-lecia nadania szkole imienia marszałka Piłsudskiego został również opracowany i wydany biuletyn, sfinansowany ze środków Gminy Przasnysz w ramach zadania publicznego pn. „Dziedzictwo kulturowe i tradycje gminy Przasnysz”. Okolicznościową gazetkę otrzymali wszyscy zaproszeni goście. Będzie ona także mogła służyć jako dobre źródło informacji podczas kolejnych okrągłych rocznic szkolnych.


 

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...