SZKOLENIE Z TYPOLOGII LEŚNEJ

24 maja na terenie Nadleśnictwa Przasnysz odbyło się szkolenie dla pracowników nadleśnictwa z typologii leśnej stosowanej w lasach Polski i jej wpływu na kształtowanie struktur gatunków drzewostanów.

Szkolenie przeprowadził dr inż. Kazimierz Biały, pracownik Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na części teoretycznej omówione zostały typy siedliskowe lasu w świetle kryteriów podanych w „Siedliskowych podstawach hodowli lasu”, zależności zachodzące między utworami mineralnymi, typami gleb, typami fitocenoz leśnych i typami siedliskowymi lasu. Przedstawiony został dyskusyjny charakter wskaźników roślinnych w diagnozie siedlisk zniekształconych dominujących w lasach niżowych Polski. Na zakończenie tej części omówiono typologię leśną w świetle europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Na zajęcia terenowe udaliśmy się do leśnictwa Przasnysz i Przejmy. Na terenie tych leśnictw wybraliśmy osiem powierzchni , odzwierciedlających problematykę siedliskowo – drzewostanową wybranego obszaru. Na każdej powierzchni zaprezentowana została gleba, na podstawie odkrywki wykopanej do głębokości około dwóch metrów lub zalegania lustra wody gruntowej, oraz drzewostan i roślinność runa.

tekst: Danuta Szydlik,  Nadleśnictwo Przasnysz

zdjęcia:  Łukasz Oleśków, Nadleśnictwo Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments