Szkolenie strażaków ratowników OSP w Przasnyszu zakończone.

15 grudnia  2018 r. zakończyło się organizowane przez KP PSP w Przasnyszu „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Realizowane ono było w systemie weekendowych zjazdów, w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu. Wzięli w nim udział druhowie z powiatu przasnyskiego oraz jedna druhna z jednostki  OSP Jednorożec.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów,  powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponadto strażacy uczestniczyli w szkoleniu (teście w komorze dymowej); znajdującej się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Test miał na celu przygotować oraz sprawdzić umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).

Dnia 15 grudnia br. komisja egzaminacyjna powołana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 11 druhów w tym 6 z jednostek OSP w KSRG oraz 5 z jednostek poza KSRG.

Ukończenie m.in. powyższego szkolenia, posiadanie aktualnych badań lekarskich pozwala strażakom-ratownikom z jednostek OSP na bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i wykonywanie zadań w zastępie.

Źródło KP PSP Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments