Szkolenie dotyczące Wymogów Wzajemnej Zgodności – Cross – compliance

W dniu 25 stycznia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się szkolenie zorganizowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Burmistrza Przasnysza dla hodowców bydła oraz trzody chlewnej z terenu Miasta. Szkolenie dotyczyło Wymogów Wzajemnej Zgodności – Cross – compliance w obszarach A (identyfikacja i rejestracja bydła), B (zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin), C (dobrostan zwierząt). Szkolenie prowadzali m.in. inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych, inspektor weterynaryjny ds. higieny i bezpieczeństwa żywności i pochodzenia zwierzęcego, kontroler weterynaryjny ds. bezpieczeństwa pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych i przedstawiciel Biura Powiatowego ARiMR w Przasnyszu.


Urząd Miasta Przasnysz


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.