Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przasnyszu: Szkoła Równych Szans – IV edycja bis

W SP nr 1 już drugi rok szkolny realizowana jest IV edycja projektu Szkoła Równych Szans. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem szkoły w  podejmowanych działaniach  jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

W ramach  projektu uczniowie „Jedynki” objęci zostali szeregiem zajęć  pozalekcyjnych. Pozwalają one na rozwijanie zainteresowań i pasji  dzieci, ale stanowią też istotne wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce.

W listopadzie rozpoczynamy  realizację kolejnych zajęć:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki dla kl. VI „Matematyka jest wszędzie”
 • Zajęcia informatyczne dla kl. VI „Komputerowe potyczki naukowe”
 • Zajęcia z techniki dla kl. VI „Z techniką za pan brat”
 • Zajęcia plastyczne dla kl. VI „Plastyczne inspiracje”
 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego  dla kl. IV „Język angielski-moja pasja”
 • Zajęcia rozwijające z  języka angielskiego dla kl. VI „Język angielski- moja pasja”
 • Zajęcia z języka niemieckiego dla kl. V „Zaprzyjaźnij się z językiem niemieckim”
 • Zajęcia rozwijające z  języka niemieckiego dla kl. VI „Język niemiecki nie jest  mi obcy”
 • Zajęcia  wyrównawcze z języka polskiego dla kl. II „Pisanie i czytanie wcale nie jest trudne”
 • Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla kl. III „Pisanie i czytanie wcale nie jest  trudne”
 • Zajęcia wspierające dla uczniów klas VI  ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu „Zaprzyjaźnij się z językiem polskim”
 •  Zajęcia z języka rosyjskiego dla  uczniów kl. IV-VI

Udział w zajęciach daje szóstoklasistom  możliwość  lepszego przygotowania do napisania sprawdzianu w kwietniu. Pozostali uczniowie mogą zwiększyć swe kompetencje językowe z j. angielskiego, bądź rozpocząć naukę dwóch nowych języków obcych-niemieckiego i rosyjskiego. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu są bezpłatne.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Wszelkich informacji dotyczących zajęć udzieli Uczniom i ich Rodzicom Koordynator  Projektu Szkoła Równych Szans – Justyna Kaliszewska.


Szkoła Podstawowa Nr 1


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments