Szkoła Podstawowa nr 1 w Przasnyszu: rekoLEKCJE Z JEZUSEM

Wielką potrzebą współczesnych czasów jest Nowa Ewangelizacja, której kierunek nadał sam Jan Paweł II, mówiąc: „Patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu” (Haiti, 09.03.83 r.).  Metodą prowadzącą do tego, aby w człowieku pojawił się właśnie ten zapał zrodzony z osobistego spotkania z Jezusem, a w konsekwencji jego nawrócenie, jest  głoszenie Dobrej Nowiny językiem zrozumiałym dla każdego odbiorcy, także dla dziecka. 

 

W związku z tym po raz kolejny katecheci naszej szkoły zorganizowali  rekolekcje wielkopostne w nowej formie, opartej głównie na aktywizacji dzieci. W tym roku odbyły się one pod hasłem „rekoLEKCJE z Jezusem”. Cała sala gimnastyczna  została udekorowana plakatami wykonanymi przez uczniów naszej szkoły z wymyślonym przez nich logo do hasła „Wiara”. Punktem wyjścia było przeprowadzenie przez katechetów w ostatnim tygodniu przed rekolekcjami , zajęć o wybranych świadkach wiary. W czasie tych dwudniowych spotkań dzieci miały okazję brać udział w konkursach biblijnych, zabawach integracyjnych, rozwiązywać quizy, oglądać prezentacje multimedialne oraz chwalić Boga wspólnym śpiewem. Jednakże największą atrakcją było obejrzenie przygotowanych wcześniej przez uczniów scenek  – pierwszego dnia była to drama „Jezus w szkole”, drugiego – pantomima ewangelizacyjna „Szczęśliwe serca”. Obie powstały dzięki wielkiemu zaangażowaniu dzieci, które wykazywały się dużą kreatywnością na próbach, samemu dochodząc do najlepszego odtworzenia granej przez siebie roli. A to z kolei doprowadziło do głębokiego przeżycia przez nich przekazywanych treści. Wzruszenie udzieliło się nie tylko aktorom, ale także widzom, którzy w ankietach przeprowadzonych po rekolekcjach pisali o swoich silnych doznaniach w czasie oglądania scenek, jak również w czasie muzycznego podsumowania spotkań przez księdza Andrzeja Zycha.

Hanna Zagroba


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments