Szkoła Muzyczna I stopnia w Przasnyszu otwarta

Starania starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego o powstanie w Przasnyszu Szkoły Muzycznej I stopnie zakończyły się sukcesem. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu spełniło wszelkie wymagania związane z warunkami, aby w Przasnyszu mogła powstać taka placówka. Podjęte zostało porozumienie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które udzieliło powiatowi zgody na prowadzenie publicznej szkoły muzycznej I-ego stopnia. Pełnomocnik organizacyjny szkoły, a obecnie jej dyrektor Artur Żuchowski wykonał wraz ze starostwem wielką pracę. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie. Jest bezpłatna. Siedzibą nowej szkoły będą obiekty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Mazowieckiej. Nauka w szkole, w zależności od cykli trwała będzie cztery, lub sześć lat.

 

1 września w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu odbyły się uroczystości otwarcia nowej szkoły muzycznej I stopnia.

Wśród wielu zaproszonych gości znalazły się osoby reprezentujące władze powiatu, miasta oraz gminy, reprezentanci służb mundurowych działających na terenie Powiatu Przasnyskiego, dyrektorzy, szkół i instytucji kultury, kapelmistrzowie orkiestr dętych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych, parafiach i domach kultury, oraz poczty sztandarowe. Szczególnymi gośćmi byli dyrektorzy ościennych szkół muzycznych z takich ośrodków jak Mława, Ciechanów, Działdowo, Pułtusk, Płońsk i Ostrołęka. Nie zabrakło również gościa specjalnego – Pani Wizytator Okręgu Kujawsko-Pomorskiego – Anny Drogowskiej, która reprezentowała Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie – organu nadzoru pedagogicznego szkół artystycznych z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor Artur Żuchowski – mamy wspaniałą bazę i świetnych fachowców

Uroczystość rozpoczęła się w sposób tradycyjny – od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania Narodowego Hymnu przy akompaniamencie fortepianu, przy którym zasiadł                      Michał Kaszubowski – nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu. Następnie głos zabrał Artur Żuchowski, któremu powierzono obowiązki dyrektora szkoły. W swoim przemówieniu nie zapomniał o podziękowaniach wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia placówki – wśród których w szczególności wymienił władze powiatu, a także decydentów z ministerstwa i Centrum Edukacji Artystycznej oraz dyrygentów orkiestr dętych, chórów i wszystkich ludzi kultury, bez których inicjatywy powstanie szkoły byłoby niemożliwe. W dalszej części mowy zostały przybliżone postaci poszczególnych nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w szkole, a także poszczególne specjalności przewidziane na najbliższy rok szkolny. Była również mowa o doskonałej bazie dydaktycznej, która na ten rok szkole w zupełności wystarczy. W każdej zmodernizowanej i dostosowanej do potrzeb szkoły muzycznej sali lekcyjnej znajduje się pianino służące do akompaniamentu, a dla uczniów niedysponujących instrumentem szkoła urządza wypożyczalnie. Wśród sal lekcyjnych znajduje się również sala przeznaczona do prowadzenia zajęć teoretycznych wyposażona w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny. Jak podkreślał Żuchowski – bez wsparcia finansowego Powiatu Przasnyskiego byłoby to niemożliwe. Na koniec dyrektor Artur Żuchowski wyraził nadzieję na dalszy rozwój szkoły, który mógłby doprowadzić do stworzenia w placówce pozostałych specjalności takich jak chociażby skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, perkusja i gitara – a w dalszych zamysłach również i fortepian oraz akordeon i harfa. Na koniec zwrócił się do uczniów – gratulując im pozytywnego przejścia egzaminów kwalifikacyjnych, a także życząc im ogromnych sukcesów – uświadamiał wagę dziejową chwili, w której się znajdują – są bowiem oni pionierami kształtującymi swoją nauką dobre imię szkoły – tworząc tym samym pierwsze karty historii szkoły.

Po przemówieniu nastąpiło uroczyste przekazanie Aktu Założycielskiego przez Starostę Powiatu Przasnyskiego, oraz Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Przasnyskiego Panią Marię Magdalena Malińska na ręce dyrektora szkoły.

Starosta Zenon Szczepankowski:  dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania szkoły, nasza młodzież ma ogromny muzyczny potencjał

Następnie głos zabrał Starosta Zenon Szczepankowski, który podkreślając wagę wydarzenia – mówił o wieloletnich staraniach społeczności przasnyskiej w utworzenie szkoły muzycznej, sięgających niemalże ponad dziesięciu lat wstecz. Wyrażał tym samym ogromne zadowolenie z zaistniałej sytuacji, uznając, że na terenie Powiatu Przasnyskiego jest ogromny potencjał artystyczny wśród młodzieży, który do tej pory nie mógł być do końca tu i teraz – czyli na terenie Powiatu Przasnyskiego – w pełni wykorzystany, gdyż młodzież chcąca podnosić swoje kwalifikacje – musiała szukać miejsca gdzie indziej. Tym samym podziękował dyrektorowi szkoły Arturowi Żuchowskiemu, za ogromne zaangażowanie w sprawy administracyjne, organizacyjne i merytoryczne – bez którego z pewnością otwarcie szkoły nie doszłoby do skutku. Odniósł się również do wcześniejszego przemówienia Żuchowskiego, a mianowicie podkreślił fakt, że w szkole w najbliższym roku będzie pracował – wymieniony jako związany z Trójmiastem – nauczyciel klarnetu Łukasz Motyka – który przecież pochodzi z Przasnysza i jest również stypendystą Powiatu Przasnyskiego sprzed kilku lat – co jest kolejnym dowodem ogromnego potencjału mieszkańców ziemi przasnyskiej. Przemówienie zakończyły serdeczne życzenia udanej pracy i sukcesów artystycznych.

Koncert kwartetu smyczkowego

Ostatnim z punktów uroczystości był  koncert kwartetu smyczkowego, a w zasadzie rzec by można – kwintetu fortepianowego w składzie: Marek Dumicz – pierwsze skrzypce, Marek Wroński – drugie skrzypce, Krzysztof Woźniczko – altówka, Paweł Rok – wiolonczela, Rafał Witkowski – realizacja basso continuo. Słowo o muzyce przed poszczególnymi utworami wygłaszał prof. Paweł Rok, który w swoich wypowiedziach często podkreślał wagę wydarzenia, które ma miejsce. Nie zabrakło też wielu ciepłych słów pod adresem dyrektora szkoły muzycznej, nauczycieli a także i samych uczniów.

Zespół zaprezentował jako dwa pierwsze utwory kompozycje J. S. Bacha. Pierwszą z nich była „Aria na strunie G” z suity D-dur BWV 1068 – przearanżowanej tak, aby solowy głos realizowała wiolonczela. Była to osobista dedykacja prof. Pawła Roka – pamięci ofiar II Wojny Światowej. Drugą kompozycją był Koncert podwójny na dwoje skrzypiec, orkiestrę i basso continuo BWV 1043. Kolejne kompozycje przeznaczone już na kwartet smyczkowy to Eine kleine Nachtmusik KV 525 W. A. Mozarta, a także transkrypcja poloneza M. K. Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”. Koncert zamknęła kolejna osobista dedykacja Pawła Roka – tym razem dla Starosty Zenona Szczepankowskiego, która miała być dowodem osobistej wdzięczności za otwarcie szkoły muzycznej. Stanowiła ją trzecia część drugiego kwartetu smyczkowego Aleksandra Borodina – nokturn, z przejmującą kantylenową partią wiolonczeli będąca klamrą dla tej części.

Godzinny niemalże koncert publiczność przyjęła z pełnym entuzjazmem i wzruszeniem, które wyraźnie było słychać w podziękowaniach, jakie wraz z kwiatami, w towarzystwie Sekretarz Powiatu Przasnyskiego Anną Obidzińską-Wójcik na ręce muzyków złożył dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu – Artur Żuchowski.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments