Świetlica w Obrębie nabiera kształtów

Coraz bliżej do oddania kolejnej świetlicy wiejskiej w gminie Przasnysz. W miejscowości Obręb trwają właśnie prace wykończeniowe przy remizie strażackiej, która od ubiegłego roku jest rozbudowywana dzięki środkom europejskim z programu „Odnowa i rozwój wsi”. Zgodnie z planem roboty mają się zakończyć w lipcu; wykonawca ma jednak nadzieję zakończyć wszystko jeszcze w tym miesiącu.

W ubiegłym roku w gminie Przasnysz rozpoczęły się dwie ważne inwestycje: rozbudowa dawnych remiz w Lesznie oraz Obrębie. Dzięki pozyskaniu środków z programu „Odnowy i rozwoju wsi” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przasnyska gmina mogła – niewielkim kosztem własnym – stworzyć ważne centra integracji lokalnych społeczności. Pierwsza ze wspomnianych inwestycji jest już zakończona.

Na początku marca tego roku świetlica w Lesznie przeszła chrzest bojowy podczas „Zapustów”, które były organizowane przez samorząd gminny. Obiekt okazał się bardzo funkcjonalny i dzisiaj stanowi doskonałe miejsce do rozwijania integracji społecznej, w tym m.in. spotkań Koła Gospodyń Wiejskich.

Na to samo czekają teraz mieszkańcy Obrębu. Tu realizowany jest projekt o nazwie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”. Przebudowa jest realizowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dzięki temu aż 80% kosztów kwalifikowanych budowy będzie pokryte z budżetu unijnego.

W tym momencie trwają już roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Rozpoczęła się także praca przy ocieplaniu ścian zewnętrznych i wykańczaniu elewacji. Jeśli więc wszystko będzie szło w takim tempie, cała inwestycja zakończy się jeszcze w czerwcu.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments