Stypendia starosty na 2017 rok wręczone

Od 2007 roku, tradycyjnie już na ostatniej w roku, uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego starosta przasnyski wraz z przewodniczącym rady powiatu wręczają stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego.

stypendia

W 2016 roku Zarząd Powiatu Przasnyskiego na podstawie przedstawionych propozycji przez Komisję Stypendialną przyznał stypendia dla: Darii Głąbowskiej, Damiana Żebrowskiego i Piotra Czaplickiego.

Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Przyznanie stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień studentów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne: są zameldowani na stałe na terenie Powiatu Przasnyskiego, nie przekroczyły 28 roku życia, złożą wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

STYPENDYŚCI STAROSTY PRZASNYSKIEGO 2017

Piotr Czaplicki – zam. w Przasnyszu – Studiuje na Politechnice Białostockiej na Wydziale Mechanicznym na Kierunku Automatyka i Robotyka. Osiągnięcia – Pracował nad wieloma projektami w ramach Koła Naukowego Robotyków; Zaprojektował i zbudował 2 analogi łazików marsjańskich; Prezentował swoje badania na Konferencjach Naukowych; Zdobył II Nagrodę w konkursie na Najlepszy artykuł związany z robotyką amatorską od Ogólnopolskiego Portalu Forbot. W ramach Projektu MAPet: Zajął I miejsca w Ogólnopolskich Zawodach Krakrobot i w Międzynarodowych Zawodach Robomaticon oraz III miejsce w Międzynarodowych Zawodach Sumo Challenge. W ramach projektu NEXT: Zajął I miejsce i dwukrotnie IV miejsca oraz V miejsce na Międzynarodowych Zawodach Europen Rover Challenge.

Daria Głąbowska – zam. w Jednorożcu, Studiuje na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Architektury. Osiągnięcia posiada w dziecinie architektury i sportu: Z dziedziny architektury brała udział w następujących Konkursach architektonicznych: w III Edycji i w IV Edycji Konkursu dla Młodych Architektów – z zespołowymi projektami: „Leśny Matecznik”, „Olimpia complex”, „Villa view”. Brała udział w konkursie architektonicznym im. prof. W. Czarneckiego i zakwalifikowała się do II etapu konkursu z projektem „Parhaus”. Swój Referat pt. „Angekommen” wygłosiła na Konferencjach Naukowych w Berlinie i w Monachium, który został opublikowany w „Welcome refugee”. Jest aktywnym członkiem Koła Naukowego Studentów Architektury. W dziedzinie sportowej brała udział w Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski zajmując – III miejsce w unihokeju, III miejsce w rzucie oszczepem, V miejsce w rzucie dyskiem. Uzyskała IV miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet w lekkoatletyce.

Damian Żebrowski – zam. w Przasnyszu – Studiuje w Akademii Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Osiągnięcia – brał udział w XVI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów Chóralnych im. Prof. Stanisława Kulczyńskiego; w Warsztatach Komedii dell`arte; w Nadnoteckim Festiwalu Muzycznym – „Piękny Śpiew”; w Widowisku Sceniczno – Muzycznym, opartym na 2 – aktowej operze; w Koncertach zorganizowanym przez uczelnię „Pierwsze kroki na estradzie” czyli Pierwsze koguciki wokalne; w Koncercie klas śpiewu solowego uczniów dr hab. Tomasza Zagórskiego; w Konferencji Naukowej „Stanisław Moniuszko in Memoriam” zorganizowanej w hołdzie dla Moniuszki; Wystąpił w 2 projektach chóralnych: w Requiem G. Verdiego i w Requiem R. Maciejewskiego; oraz w Koncercie Papieskim Alleluja Confitemini Domino.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Fotorelacja
Jarosław Gejda
Inspektor

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments