Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla Wiktorii Piórkowskiej i Piotra Tańskiego.

29 listopada 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół średnich z terenu działania Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Wśród nagrodzonych znaleźli się: uczennica klasy II a Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Powiatowych w Chorzelach Wiktoria Piórkowska i uczeń klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Powiatowych  w Chorzelach Piotr Tański.

Na odświętnie przygotowanej sali gimnastycznej ceremonię wręczenia nagród poprowadziła Iwona Murawska, starszy wizytator Delegatury KO w Ostrołęce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska oraz Dyrektor Delegatury KO w Ostrołęce Pan Michał Giers. Uczniom w trakcie odbierania stypendiów towarzyszył Dyrektor Szkoły Pan Krzysztof Milewski oraz rodzice. Wyróżnienia osobiście wręczyła Pani Kurator, życząc młodzieży dalszych sukcesów w nauce i spełnienia      marzeń.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje corocznie uczeń szkoły średniej (liceum lub technikum), który w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium, uzyskał w szkole najwyższą średnią powyżej 4,75. Kandydaturę opiniuje Samorząd Uczniowski, a decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna. Następnie Dyrektor Szkoły wypełnia stosowny wniosek i składa go do Delegatury KO w Ostrołęce. Kuratorium Oświaty analizuje wnioski pod względem formalnym i przesyła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie podejmowana jest ostateczna decyzja. Wiktoria Piórkowska uzyskała w roku szkolnym 2017/2018 średnią ocen 5,31, a Piotr Tański 4,86. Przyznanie stypendia są dla nich zachętą do dalszej nauki i powodem do dumy dla rodziców.  Uroczystość na długo zapadnie w ich   pamięci.


Źródło ZSP Chorzele
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments