Strategia rozwoju Gminy Przasnysz – wypełnij ankietę!

Urząd Gminy Przasnysz rozpoczął już przygotowania do opracowania nowej strategii rozwoju. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, ponieważ to on określa wieloletnie plany rozwojowe naszego samorządu. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o włączenie się w proces tworzenia takiej strategii i wypełnienie ankiety.

Strategia będzie obowiązywać w latach 2015–2023. Jest to długi okres, który obejmuje ostatni tak korzystny dla Polski budżet ustalony przez Unię Europejską. Umiejętne wykorzystanie dostępnych środków może więc pomóc gminie w dalszym rozwoju z pomocą środków zewnętrznych. Aby jednak wiedzieć, które obszary działań samorządu wymagają największych nakładów, potrzeba nam dokładnych danych ze społeczeństwa: sugestii, opinii, propozycji rozwoju.

Dlatego też zapraszamy w jak największym stopniu społeczeństwo gminy Przasnysz do pomocy w przygotowaniu tego dokumentu – radnych, sołtysów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe czy zwykłych obywateli. Przygotowana ankieta jest prostym narzędziem do zbierania opinii i sugestii ze strony mieszkańców. Jej wypełnienie nie zajmie dużo czasu – ale jeśli uda nam się zebrać dużą liczbę pojedynczych głosów, łatwiej będzie nam opracować plany inwestycyjne na najbliższe osiem lat.

Poniższą ankietę można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Przasnysz, przesłać ją pocztą na adrs urzędu (ul. św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz) lub wysłać drogą elektroniczną – ugprzasnysz@pro.onet.pl. Ostateczny termin zbierania ankiet to 18 maja 2015 roku.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments