Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Jak je tworzyć i poprawiać.

31 lipca w Przasnyszu. Szkolenie dla obecnych i przyszłych samorządowców, sekretarzy gmin, miast i powiatów oraz pracowników obsługi rad. „Tworzenie i procedura opracowania statutu z uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych”.

Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Jak je tworzyć i poprawiać.

Statut jednostki samorządu terytorialnego to dokument, który określa zakres działań i zadań danej gminy, miasta czy powiatu. Dokument ten zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej rady i jej komisji, pracy wójta (burmistrza, starosty), ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa zasady gospodarki finansowej, definiuje pojęcie mienia komunalnego, a jego integralną częścią są załączniki zawierające m.in.: mapę terytorium danej jednostki samorządowej, opis herbu i flagi, wykaz podległych jednostek organizacyjnych i wykaz jednostek pomocniczych. Jest to więc dokument fundamentalny dla danej jednostki samorządowej, i każdy radny powinien znać go bardzo dobrze.

Co więcej, statut powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i precyzyjny. Jak więc sprawić, by statut zawierały wszystkie potrzebne elementy, i w dodatku by wszystkie zapisy były precyzyjne i czytelne dla wszystkich. W powiecie przasnyskim ekspertami w dziedzinie szkoleń z tego zakresu są fachowcy z Jasminum Academy, www.jasminumacademy.pl  – firmy z Bogatego.

Najbliższe szkolenie, dla wszystkich samorządowców, sekretarzy urzędów i pracowników odpowiedzialnych za obsługę rad, odbędzie się 31 lipca w Przasnyszu w Urzędzie miasta Przasnysz, ul. Kilińskiego 2. Warto z niego skorzystać, bo w czasie jednodniowego szkolenia Ekspert z Jasminum Academy w przystępny sposób przekaże kompendium wiedzy na temat zmian, które w statutach jednostek samorządowych wprowadza ustawa z 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zmiany wprowadzane nowelizacjami ustaw ustrojowych, poza głośno dyskutowanymi zmianami w zakresie długości kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczą także szeregu ważkich kwestii w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. A, że podstawą istnienia jednostek samorządowych są ich statuty, jednostki samorządowe zostały zobligowane do wprowadzenia zmian do obowiązujących statutów lub opracowania nowych statutów. Zmian do wprowadzenia jest jednak tak dużo, że większość jednostek samorządowych jesienią tego roku będzie uchwalać nowe statuty. W nowych dokumentach muszą zawrzeć takie rozwiązania jak: budżet obywatelski, obowiązek transmisji obrad sesji rady, obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazu głosowań – czyli wprowadzenie głosowania imiennego, wprowadzane dorocznej debaty o stanie samorządu oraz powołanie nowej komisji – komisji skarg, wniosków i petycji. Uchwała w sprawie nowego statutu powinna zostać podjęta jeszcze przez obecną radę, tak –  by nowa rada od razu mogła przystąpić do pracy na bazie nowego statutu. A więc czasu, by wypełnić ustawowe wymogi, zostało już bardzo mało.

Dzięki szkoleniom, które oferuje Jasminum Academy, nowe statuty będą zawierały wszystkie wymagane elementy, będą czytelne, i co ważne – szkolenia te pomogą samorządowcom ustrzec się przed błędami.

Warto skorzystać z tych szkoleń, bo odbywają się w momencie, gdy wiedza z zakresu konstruowania statutu jest bardzo ważna. A statut to fundament każdej jednostki samorządowej,  a więc każdy, kto działa na rzecz lokalnego społeczeństwa, powinien znać go na wylot. Statut to też przejaw samodzielności i mądrości samorządu – mówi Waldemar Trochimiuk, burmistrz Przasnysza.

Program jednodniowego szkolenia Jasminum Academy obejmuje m.in.: technikę opracowywania zmian do statutu, najczęstsze błędy i braki w statutach, budżet obywatelski, obowiązek rejestrowania i upublicznienia wykazów głosowań, obowiązek transmisji sesji rad gmin, powiatów i sejmików za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – obowiązek ich udostępniania, zmiany w pracy biura rady – współpraca pracowników biura rady z przewodniczącym rady, przewodniczącymi komisji i radnymi, określenie minimalnej liczebności w klubie radnych, uprawnienia kontrolne radnych po zmianach, ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych, sporządzanie raportu o stanie JST i debata o stanie samorządu.

Jasminum Academy jest firmą specjalizującą się w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń, warsztatów, seminariów i różnego rodzaju eventów. www.jasminumacademy.pl

Oferuje wydarzenia odpowiadające na aktualne potrzeby rynku, dla klientów o różnych profilach biznesowych, firm które są świadome znaczenia i stawiają na ciągłe podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Współpracuje z ekspertami – praktykami z różnych sektorów, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w swojej branży – zaprasza Jagoda Cichulska z  Jasminum Academy.

By zapisać się na szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w zakładce broszura: http://jasminumacademy.pl/wp-content/uploads/2018/07/Tworzenie-i-procedura-opracowania-statutu-gminy-miasta-i-powiatu.pdf

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu 882-668-544.


 

Skomentuj artykuł

avatar