Starostwo przeznaczy ponad 136 mln zł na inwestycje w roku 2018 !!!

Pozyskane dotacje unijne i krajowe oraz wpływy ze strefy gospodarczej w Chorzelach pozwoliły Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu na rekordowy plan inwestycyjny w roku 2018. Mieszkańcy naszych miast i gmin będą świadkami największego w historii naszego powiatu i regionu inwestycyjnego boomu.

Starostwo przeznaczy w roku 2018 na inwestycje ponad 136 mln. zł. Większość powiatów nie zainwestowało tyle przez 19 lat.

Zarząd Powiatu Przasnyskiego zaproponował Radzie Powiatu zadania inwestycyjne w roku 2018 na kwotę 136 395 524,24 zł. To prawie 70% wszystkich wydatków Starostwa. Większość powiatów w Polsce takiej kwoty na inwestycje nie wydatkowało od początku swojego istnienia, czyli od 19 lat. Dla powiatu przasnyskiego, to wydatek jednoroczny. Nic dziwnego, że powiat dzierży I miejsce w kraju wśród najbardziej proinwestycyjnych powiatów.

Drogi i mosty

Najwięcej funduszy (ok. 50 mln zł) pochłoną drogi i mosty. Prace budowlane, remontowe i konserwacyjne obejmą ponad 200 km dróg.

Lodowisko i zalewy w Przasnyszu i Chorzelach

Drugą co do wartości pozycją jest Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych, którego elementami są kryte lodowisko w Przasnyszu, zalew w Chorzelach i w Przasnyszu z górkami zjazdowymi (inwestycje wieloletnie) dopełniające wcześniejszą inwestycję basenu w Chorzelach.

Szpital powiatowy

Dużą pozycję stanowią też, powiązane ze środkami unijnymi, prace remontowe i wyposażeniowe szpitala.

Sala koncertowa i kino 3D oraz Centrum Biznesowe i Inkubator Przedsiębiorczości

Prawie 30 mln zł pochłoną też nowe budynki Centrum Aktywizacji Biznesu wraz z parkingami w Przasnyszu, Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i Sala Koncertowa wraz z Kinem 3D w Przasnyszu.

Wiele innych

Jest też kilkanaście mniejszych zadań związanych z budową systemów alarmowania w całym powiecie oraz systemów bezpieczeństwa w  budynkach domu pomocy społecznej, starostwa, obiektów oświatowych, doposażeniem policji, straży, inspekcji.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...