STAROSTWO NIE UCZESTNICZY W PŁATNYCH KONKURSACH I RANKINGACH

STAROSTWO NIE UCZESTNICZY W PŁATNYCH KONKURSACH  I RANKINGACH

 

Pojawiające się ostatnio w niektórych lokalnych mediach informacje mające na celu zdyskredytowanie ogólnopolskich osiągnięć Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, jakoby pierwsze miejsca powiat przasnyski zdobywał w płatnych konkursach są całkowicie nieprawdziwe. Takie konkursy są organizowane przez różne firmy, ale przasnyskie starostwo w nich nie uczestniczy.

Wszystkie nagrody i dyplomy za I miejsca w skali ogólnopolskiej powiat przasnyski otrzymał w ramach oceny lub statystyk prowadzonych przez instytucje publiczne, np:

– Samorządowy Lider Zarządzania – I miejsce w Polsce – dyplom nadany w Senacie RP, bez jakichkolwiek opłat.

– Statuetka Króla Kazimierza Wielkiego (7 razy)  i I miejsce w Polsce w rankingu inwestycyjnym jest wynikiem rankingu opracowanego przez Uniwersytet Warszawski na podstawie danych GUS i MF, publikowanego przez tygodnik Wspólnota. Statystyka ta,  sporządzana jest corocznie dla wszystkich samorządów w Polsce, niezależnie od ich woli (w załączeniu tabela  wydatków wszystkich powiatów w Polsce). Żaden samorząd za nią nie płaci, a większość nie jest zadowolona z tej publikacji, gdyż zestawienie pokazuje, że np. 314-ty powiat w zestawieniu rocznie inwestuje per capita  577 razy mniej niż powiat przasnyski, a powiat ze środka rankingu inwestuje prawie  4 razy mniej niż powiat przasnyski.

– I miejsce w Polsce w wykorzystaniu środków zagranicznych powiat przasnyski zajmuje bez przerwy od 2004 roku. Ranking sporządza Uniwersytet Warszawski dla wszystkich samorządów w Polsce, a publikuje go specjalistyczny tygodnik Wspólnota (tabela w załączeniu). Żaden samorząd za to nie płaci, a większość jest z tego niezadowolona z wyżej wymienionych powodów.

– Nagroda im. Grzegorza Palki zwana Samorządowym Oskarem przyznana staroście przasnyskiemu Zenonowi Szczepankowskiemu za innowacyjne i efektywne zarządzanie powiatem, a także za ceniony udział w różnych gremiach na szczeblu wojewódzkim i centralnym nie podlega żadnej opłacie. Nikt z powiatu przasnyskiego o nią nie wnioskował, zrobiły to środowiska wojewódzkie i centralne. Jest to medal honorowy odlany ze srebra. Starosta był zaskoczony jego przyznaniem i na pewno nie był inicjatorem tego wydarzenia.

– Lider RPO WM – 3 gwiazdy przyznane przez Samorząd Wojewódzki były najwyższym uhonorowaniem powiatu przasnyskiego wśród wszystkich samorządów Mazowsza za aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Podstawą wyróżnienia były wyłącznie statystyki. Żaden samorząd za nie płacił ani złotówki. Rankingi obejmowały wszystkie samorządy Mazowsza. Nie był on dla nas zaskoczeniem, bo wcześniej opublikowany został ranking ogólnopolski, gdzie starostwo przasnyskie zajęło I miejsce.

-Tytuł Europejczyk Roku przyznany został Zenonowi Szczepankowskiemu na wniosek TPZP a nie starostwa. Nikt za to nie płacił ani grosza. Tytuł ma związek z wykorzystaniem środków unijnych i postępem, jaki z ich udziałem powiat przasnyski dokonał w ostatnich latach.”

-Medal Pro Masovia, medal starosta 10 – lecia i inne wyróżnienia wojewódzkie nadawane były z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego. Nikt za nie nie żądał zapłaty, co oczywiste.

– Pozostałe odznaczenia nadawali kolejni prezydenci Polski. Za te odznaczenia, oczywiście się nie płaci. Wnioski o ich nadanie nie pochodziły z powiatu przasnyskiego.

Bardzo cenione wyróżnienia lokalne, takie jak statuetka Przaśnika, czy Królowej Bony również nie wymagała żadnych opłat ze strony nagrodzonych.

Jest jeden konkurs – „Konkurs Innowator”- organizowany przez Centrum im. Adama Smitha pobierające opłatę za nadawane certyfikaty. Już obawiamy się złośliwych artykułów.  Ogłoszenie nastąpi 8 stycznia 2013 roku w następstwie ogólnopolskiego głosowania wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków.  Z nieznanych nam przyczyn do ścisłego finału konkursu, wśród ośmiu osobistości samorządowych z całej Polski, znalazł się Zenon Szczepankowski. Nie mamy informacji, kto naszego starostę rekomendował, ale wiemy, że zgłoszenie nie pochodziło z naszego powiatu, a Fundacja wyjątkowo w tej kategorii nie pobiera żadnej opłaty. Szczegóły można poznać na stronie internetowej Fundacji.

Jest nam przykro, że w naszym powiecie, tak duże osiągnięcia wynikające wyłącznie z ciężkiej pracy całego zespołu pracowników administracji powiatowej , radnych powiatowych, są dezawuowane poprzez mieszanie prawdy o płatnych konkursach z nieprawdą o uczestnictwie w nich starostwa.

Jeszcze raz podkreślamy – Starostwo Powiatowe w Przasnyszu nie opłacało żadnej ze zdobytych nagród.


Sławomir CzaplickiMoże ci się spodobać również
Komentarze
Loading...