Stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie przasnyskim zawieszona.

Od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Przasnyskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

 

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy).

W takim celu należy przesłać oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady:

–  za pośrednictwem Portalu Zaufania Publicznego ePuap lub,

– podpisany skan  wniosku i oświadczenia na  adres starostwo@powiat-przasnysz.pl lub,

– podpisany podpisem kwalifikowanym na  adres starostwo@powiat-przasnysz.pl

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość jest dostępny do pobrania poniżej.

wniosek_pomoc


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments