ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Osoby bezrobotne chcące uzyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski w terminie

od 04 sierpnia 2014r. do 14 sierpnia 2014r.
od 08 września 2014r. do 19 września 2014r.
od 06 października 2014. do 17 października 2014r.

Każda osoba ubiegająca się o przyznanie środków zostanie objęta procesem doradczym w zakresie badania predyspozycji zawodowych oraz dokona autoprezentacji pomysłu na działalność przed komisją rekrutacyjną.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu www.pupprzasnysz.pl (zakładka dla bezrobotnych – do pobrania) lub w pokoju nr 4 urzędu.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 029 756 47 37 bądź osobiście w pok. 4 w urzędzie.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments