Sprawozdanie z pracy burmistrza Przasnysza – lipiec 2020 r.

Sprawozdanie z pracy burmistrza Przasnysza – lipiec 2020 r.

 

1. Objęliśmy honorowym patronatem:
– koncert instrumentalno – wokalny z okazji Święta Wojska Polskiego, który odbędzie się 15.08.2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, – koncert instrumentalno – wokalny z okazji 100 rocznicy urodzin Papieża Św. Jana Pawła II, który odbędzie się 20.09.2020 r. w Sanktuarium M. B. Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu, – zakup dodatkowego sprzętu dla dzieci uczęszczających w zajęciach organizowanych przez Przasnyski Klubu Sportów Walki Okami.

2. Podczas wizyty Marszałka Adama Struzika na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu podpisaliśmy umowę dotyczącą udzielenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Przebudowa Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Na ten cel zdobyto dofinansowanie w wysokości 4 mln złotych.

3. W gabinecie burmistrza odbył się Live-Chat nt. obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych w Przasnyszu.

4. 21 lipca na Rynku Miejskim w Przasnyszu w godzinach 17:00-19:00 mieszkańcy Przasnysza mogli skorzystać z punktu konsultacyjnego nt. obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych w Przasnyszu.

5. Miasto Przasnysz podpisało umowę partnerską do projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.

6. Miasto Przasnysz pozyskało ponad 40 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego na rozwój i modernizację ROD-ów na terenie naszego Miasta.

7. Miasto Przasnysz przy wsparciu finansowym ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + na lata 2014-2020, zakupiło i przekazało przasnyskim szkołom podstawowym 92 komputery z oprogramowaniem (w tym 50 notebooków oraz 42 komputery stacjonarne typu AIO) o łącznej wartości 170 000,00 zł. Komputery zakupiono celem udzielenia wsparcia szkołom podstawowym, które było niezbędne, ze względu na zaistniałe zmiany w krajowym szkolnictwie spowodowane epidemią koronawirusa. Nowe komputery usprawniły pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz w dużej mierze zasiliły infrastrukturę szkolną.

8. Miasto Przasnysz przygotowało i złożyło wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Przasnysz w 2020 r.” realizowanego w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na terenie województwa mazowieckiego” (nr programu: 2020-OZ-2).

9. Miasto Przasnysz podpisało umowę z Wojewodą Mazowieckim – Konstantym Radziwiłłem w ramach programu „Maluch+”. Kwota dofinansowania na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Przasnyszu wyniosła 32 400 zł.

10. Miasto Przasnysz złożyło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie roszczeń niepublicznych przedszkoli.

11. Wspólnie z Muzeum Historycznym w Przasnyszu oraz redakcją InfoPrzasnysz zorganizowaliśmy sondę: Gdzie według Państwa powinna stanąć pierwsza figurka legendarnego młynarza „Przaśnika”. Wytypowano cztery lokalizacje (przy Domu Rzemiosła na ul. Makowskiej, przy boisku Wembley, Most na ul. Słowackiego, przy boisku na ul. Wojskowej). W jednej z podanych lokalizacji już w tym roku pojawi się „Przaśnik”.

12. Udzieliłem kolejne śluby cywilne w swojej „burmistrzowskiej” karierze.

13. Rozpoczęliśmy przygotowania do I Przasnyskiego Targu Staroci. Wydarzenie odbędzie się w naszym mieście po raz pierwszy w dniu 23 sierpnia na Targowisku Miejskim przy ul. Polnej w Przasnyszu.

14. Rozpoczęliśmy przygotowania do Festiwalu Jedzenia i Piwa. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 5-6 września na Rynku Miejskim w Przasnyszu.

15. Rozpoczęliśmy modernizację skateparku. Istniejący od wielu lat obiekt z uwagi na eksploatację oraz warunki uległ znacznemu zużyciu i zniszczeniu przez co musiał zostać wyłączony z użytkowania. Koniec prac przewidziany jest na 10 sierpnia.

16. Wystąpiłem z formalnym pismem do konserwatora zabytków podpisanym przez przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych popierających inicjatywę zmierzającą do zwiększenia na Rynku Miejskim liczby drzew i roślinności ozdobnej.

17. 15 sierpnia br. w Przasnyszu o godz. 10.00 odbędzie się uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Chrystusa Zbawiciela z okazji Święta Wojska Polskiego.

18. Rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla zaadoptowanych psów z terenu Miasta Przasnysz.

19. Podpisaliśmy umowę na budowę ulicy Magnolii z firmą BRUKTIM z Ostrołęki.

20. Podpisaliśmy umowę na modernizację ulicy Żytniej oraz Inżynierskiej z firmą Budomost z Białegostoku.

21. Podpisaliśmy umowę na remont mostów dla ruchu pieszego w ciągu ulic Joselewicza oraz Przechodniej w Przasnyszu z firmą Trakt – Mława.

22. Miasto Przasnysz zakupiło i posadziło w gazonach ustawionych na płycie Rynku Miejskiego 2 żywotniki oraz 52 róże.

23. Wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciech Długokęcki oraz prezes MKS Przasnysz – Jackiem Klinger spotkaliśmy się z Grzegorzem Wędzyńskim byłym reprezentantem Polski, na co dzień mieszkającym w Belgii.

24. W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu odbył się wywiad burmistrza z Luizą Dawidziuk oraz Stowarzyszeniem Przasnyską Pielgrzymką Rowerową w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami Przasnysza pt. „Dziękujemy, że jesteście …”, którzy część życia poświęcili na realizację swoich pasji i chcą się tym z nami podzielić.

25. Rozstrzygnąłem otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

26. Zaprosiłem do gabinetu burmistrza p. Małgosię z córką̨ Julią – nowych właścicieli adoptowanego kotka z przasnyskich przytulisk. Zachęcam serdecznie mieszkańców Przasnysza do adopcji bezpańskich zwierząt.

27. Miasto Przasnysz pozyskało 200 tys. zł na ochronę powietrza. Na podstawie ogłoszonego przez Marszałka Województwa naboru do „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” Miasto Przasnysz złożyło wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Przasnysza.

28. Uczestniczyłem w spotkaniu w sprawie powstania linii kolejowej Zegrze – Przasnysz po 2027 roku.

29. Zakończyliśmy naprawę i doposażenie placu zabaw znajdującego się na boisku Wembley przy ul. Orlika. W celu uatrakcyjnienia placu zabaw OSIR Przasnysz naprawił i zamontował ponownie uprzednio uszkodzone huśtawki, bocianie gniazdo i bujak. Dla poprawy bezpieczeństwa ułożyliśmy nową nawierzchnię pod huśtawkami, a także zgodnie sugestiami mieszkańców zamówiliśmy stojak na rowery, który zostanie wkrótce zamontowany.

30. Miasto Przasnysz przygotowuje się do II etapu programu Rozwój Lokalny. Pół roku intensywnych prac zaowocowało szczegółową diagnozą miasta, sformułowaniem wizji i celów rozwojowych. Wszystkie te etapy prac odbywały się przy aktywnym udziale wielu mieszkańców i grup interesariuszy. Nadszedł czas by ustalić listę przedsięwzięć, które przyczynią się do poprawy jakości życia, a zostaną ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego i Planie Rozwoju Instytucjonalnego. Mają to być projekty, które pomogą rozwiązać główne problemy miasta w obszarze środowiskowym, gospodarczym, społecznym oraz rozwinąć potencjały i mocne strony Przasnysza. Zachęcamy więc mieszkańców, przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty do zgłaszania przedsięwzięć. Projekty można składać na formularzu do 7 sierpnia br.

31. Po raz kolejny gościliśmy podczas całodniowych wizyt ekspertów Związku Miast Polskich, którzy pracują z nami merytorycznie przy stworzeniu diagnozy do programu „Rozwój Lokalny”.

32. W ciągu najbliższych tygodni zostanie przeprowadzona gruntowna modernizacja schodów zewnętrznych w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ul. Lipowej.

33. Odwiedziłem siedziby kilku firm, które od wielu lat działają w naszym mieście. Podziękowałem w imieniu mieszkańców za zaangażowanie i wspólną pracę na rzecz rynku pracy w Przasnyszu.

34. Udzieliłem kilku wywiadów dla ogólnopolskich i lokalnych stacji telewizyjnych i radiowych, które promowały Miasto Przasnysz i działania jakie przeprowadzamy w naszym mieście.

35. Wziąłem udział w „Święcie Policji” w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu.

36. Wziąłem udział w spotkaniu rocznym Lokalnej Grupy Działania, która udzieliła absolutorium zarządowi. Dziękujemy za ich zaangażowanie i kolejne środki finansowe, które trafią do Miasta Przasnysz.

37. Wziąłem udział w „Przysiędze Wojskowej” żołnierzy, którzy odbywają służbę przygotowawczą w 2.OREL Przasnysz.

 

Łukasz Chrostowski


 

guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Kot Behemot
Kot Behemot
6 miesięcy temu

Krótka to będzie przygoda. Kadencja pierwsza i ostatnia.

Syn Zenka
Syn Zenka
6 miesięcy temu

29. Zakończyliśmy naprawę i doposażenie placu zabaw znajdującego się na boisku Wembley przy ul. Orlika. W celu uatrakcyjnienia placu zabaw OSIR Przasnysz naprawił i zamontował ponownie uprzednio uszkodzone huśtawki, bocianie gniazdo i bujak. Dla poprawy bezpieczeństwa ułożyliśmy nową nawierzchnię pod huśtawkami, a także zgodnie sugestiami mieszkańców zamówiliśmy stojak na rowery, który zostanie wkrótce zamontowany.

Te bujane konie na sprężynach które tam stoją wyjechały z kubusiowego przedszkola na ulicy słowackiego.
Wiem bo sam widziałem jak pracownicy Osiru wraz z dyrektorem ładowali te zabawki.
Więc jakie naprawił ja się pytam?A kasiora zapłacona jak za nowe.Brawo!

ewa
ewa
6 miesięcy temu
odpowiada  Syn Zenka

O czym ty Zenku mówisz. Jakie nowe bujaki zostały zamontowane na tym placu. W ten plac zabaw od lat miasto nie inwestuje . Co roku obserwujemy jego degradację. Mówię to bo jestem matką trojga dzieci i dużo czasu z nimi tam spędzam. Jest naszpikowany kamerami, a pomimo to wandale ciągle go dewastują. Podobnie było i z tą bujawką. , Sama zgłosiłam fakt wandalizmu dokonany na tym bujaku dyrektorowi OSir i długo nie musiałam czekać na reakcję, co jest rzadkością w tym mieście. Następnego dnia ten san konik, ale już z połączoną głową był sprawny za co dzieci są bardzo wdzięczne.