SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA B.R.

Nowe inwestycje i nagrody dla powiatu

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu uczestniczył w przygotowaniu projektów inwestycyjnych zarówno unijnych jak i krajowych zapisanych w uchwale budżetowej. W szczególności złożyliśmy pierwszy wniosek w ramach RIT Ostrołęka na drogę dojazdową do strefy gospodarczej w Chorzelach oraz do wojewody na drogę Jednorożec-Lipa- Krępa Stara. Zakończyliśmy budowę drogi Zielona – Opiniogóra w gm . Krasne z programu FOGR. Strefa w Chorzelach otrzymała prestiżowy tytuł „Grunt na medal”. Wg Ministerstwa Rozwoju, PAIiIZ i samorządu województwa jest to najlepiej na Mazowszu przygotowany teren na przyjęcie inwestorów.

Powiat przasnyski, w ostatnich tygodniach, został wyróżniony wieloma dużymi honorami, m.in.:

– statuetką im. Króla Kazimierza Wielkiego, już po raz 10!, za proinwestycyjność – pismo Wspólnota

– pucharem ZPP za I miejsce w rankingu powiatów do 60 tys. mieszkańców

– tytułem „Solidny Partner” od Centrum Rzetelnego Biznesu i Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego

W ramach sprawozdania Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych powiat przasnyski osiągnął w r. 2015:

I  MIEJSCE W POLSCE W ZAKRESIE DOCHODÓW POWIATÓW PER CAPITA (NAJBOGATSZY POWIAT W POLSCE)

I  MIEJSCE W POLSCE W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA

I  MIEJSCE W POLSCE W POZYSKIWANIU I WYDATKOWANIU ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH

(POWIAT PRZASNYSKI JEST  LIDEREM TEGO RANKINGU JUŻ OD 11 LAT)

I  MIEJSCE W POLSCE W ZAKRESIE DOCHODÓW UNIJNYCH W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA

Źródło: KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Warszawa 2016 www.rio.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU s. 312, 313, 314, 315, 316.

Wojewoda nie chce dać zgody przedsiębiorcom na wykup gruntów w Strefie w Sierakowie

Niestety mamy też jedno duże niepowodzenie. Nie możemy przekonać Wojewody do wyrażenia zgody na sprzedaż własności działek w strefie gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza. Z tego powodu prawdopodobnie straciliśmy już jedną dużą firmę, która miała zamiar zatrudnić ok. 300 osób, wygrała przetarg na kilka hektarów, ale nie chce przystąpić do aktu notarialnego bez gwarancji możliwości zakupu gruntów na własność. Firma twierdzi, że woli stracić wadium niż stracić umowę z bankiem, który żąda własności gruntów, a nie użytkowania wieczystego.

Firmy zapowiadają rezygnację z inwestycji i miejsc pracy

Inna firma, która wykupiła prawa użytkowania wieczystego również zapowiedziała rezygnację z inwestycji na strefie. Jej bank również nie chce kredytować budowy fabryki bez własności gruntu. Stracimy kolejne 250 miejsc pracy w tym 100 już w roku 2017, gdyż firma zamierzała pobudować fabrykę już w roku bieżącym. Władze firmy wielokrotnie same pisały, dzwoniły, próbowały spotkać się z wojewodą, wicewojewodą, ale bez skutku. Firma zwróciła się z problemem również do pani premier Beaty Szydło. Próbuję doprowadzić do spotkania wojewody z kilkoma firmami, które złożyły wnioski o wykup gruntów w strefie w Sierakowie na miejscu w Przasnyszu.

Postawa wojewody niezrozumiała

Postawę wojewody nie sposób racjonalnie wytłumaczyć. Spotkałem się w tej sprawie zarówno z wojewodą Zdzisławem Sipierą jak i z wicewojewodą Sylwestrem Dąbrowskim. Wicewojewoda obiecał mi kilkakrotnie szybkie i pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, ale przed obliczem Wojewody nie odważył się tego potwierdzić.

Z rozmów z Krzysztofem Bieńkowskim, pełnomocnikiem PiS w powiecie przasnyskim wiem, że razem z senatorem Jackowskim próbowali pomóc w sprawie, dzięki temu udało się przyśpieszyć termin mojego spotkania z Wojewodą z listopada na październik.

Nie ma żadnych przesłanek dla blokowania sprzedaży gruntów w strefie gospodarczej. Po to buduje się strefy gospodarcze.

Ja odniosłem wrażenie, że tu na dole wszyscy podzielają nasze racje, ale przykaz blokowania polskich przedsiębiorców płynie z góry i dotyczy całej Polski. Osoby wykonujące te zadania w urzędzie wojewódzkim boją się temu sprzeciwić, bo mogliby utracić swoje stanowiska pracy.

Inspiracja oddolna?

Moich poglądów nie podziela większość radnych powiatowych, którzy podejrzewają inspirację oddolną. Tworzy się problem, aby później go bohatersko rozwiązywać…

/-/ Zenon Szczepankowski

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments